V převáděcím obdélníku byl absolutně bez problémový, případné další závody chci pečlivě vybírat podle velikosti opracovišť atd. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd. Už druhý den může hříbě ven na svou první procházku, nebo na chvilku s klisnou do výběhu.

Důležitý není pouze původ klisny, ale také její exteriér.

Řád plemenné knihy ČT

K cílevědomému chovu si musíte vybrat klisnu harmonicky utvářenou, bez velkých vad jednotlivých tělních partií. Dále je důležité přihlížet k charakteru, popřípadě výkonnosti budoucí chovné klisny. Je velmi rozumné si k výběru přizvat zkušeného chovatele. Na svod, který se odvykle koná v měsíci březnu nebo dubnu je nutné sebou vzít všechny doklady o předváděné klisně.

Klisna musí mít platné veterinární osvědčení pro účast na svodu koní — podmínkou, aby vám ho mohl veterinární lékař vystavit, je již provedené očkování proti chřipce a negativní výsledek vyšetření krve klisny — viz kapitola o zdraví a nemocech. Klisna bude změřena a ohodnocena body za exteriér a chody. Podle původu a tohoto hodnocení bude zařazena do příslušného oddílu plemenné knihy shetland pony.

Pokud dosud nemá průkaz koně, bude označena číslem — výžehem, tím bude zajištěna identifikace klisny i v budoucnosti a klisně bude vystaven průkaz koně je povinný pro všechny koně! Inspektor chovu koní, který svod řídí, vám může poskytnout jakékoliv potřebné informace, např. Připouštění hřebcem bez licence je dokonce zákonem zakázáno nebezpečí vysoké pokuty. Pokud majitel klisny, ve snaze ušetřit čas a náklady za dopravu, zavede klisnu k nejbližšímu hřebci, ale jiného plemene nebo k hřebci bez licence, tak možná trochu ušetří, ale riskuje, že hříbě nebude kvalitní.

Uživatelské menu

Při použití hřebce jiného plemene, nebo křížence, nese hříbě často znaky kříženců, má např. Pokud se v další generaci se postup opakuje, vlastnosti nejsou dědičně ustálené a dochází k novým kombinacím vloh. Není to tedy žádný chov shetlandů, ale pouze množení kříženců! Dobrý chovatel shetlandů by měl usilovat o použití kvalitního hřebce s licencí, i když jeho klisna nemá prokazatelný původ a je zařazena do 2. PPK druhá pomocná plemenná kniha, kam jsou zařazeny klisny bez původu.

Chovatel by měl být hrdý na hříbata, která odchová a neprodukovat křížence. Říká se výstižně, že špatný kůň žere stejně jako dobrý… Poplatek za připouštění je podle kvality hřebce i podle požadavků jeho majitele různý, ale mít hříbě s dokladem o původu je daleko cennější.

U většiny majitelů hřebců je možné se domluvit i na dočasném ustájení klisny za velmi rozumnou cenu. Odvézt klisnu za hřebcem s licencí na některou stanici hřebců již náklady na chov a odchov hříbat tolik nezvyšuje.

V současné době jsou ceny kvalitních hříbat celkem slušné, zatím co cena nekvalitních většinou nepokryje náklady.

 • Zvetsit clena gymnastika
 • Sex clen cloveka. Co se stane
 • Diskuze Hřebce nebo klisnu.. | Diskuze
 • Diskuze | restauraceveranda.cz
 • Jak pohlaví ovlivňuje výcvik koně - hřebec
 • Jak pohlaví ovlivňuje výcvik koně - hřebec | Hello Sandy
 • Je pravda, ze muzete zvysit muzsky clen

Je zde také velké riziko neprodejnosti kříženců! Vyberte hřebce ke klisně nepříbuzného, takového velikostního typu, jaký chcete chovat — mini nebo standardní velikosti.

Je dobré dát přednost hřebci s výsledky na výstavách a s úspěšným potomstvem, nebo hřebci s osvědčenou pracovní výkonností. Krmení hřebce a jeho pořizovací cena se vám promítá do ceny hříbat více než doprava klisny k hřebci a připouštěcí poplatek.

Hřebec sice pro vás pracuje, buď pod sedlem, či v tahu, ale s některými jsou problémy a starosti. Držení hřebce má smysl tehdy, pokud máte klisen více, nebo víte, že ve vašem okolí budou zájemci o připouštění vašim hřebcem Ovšem měli by se držet hřebci velmi kvalitní a s licencí pro připouštění.

Jake jsou velikosti clenu v hrebcich

Máte-li pěkného hřebce s průkazem původu, například z dovozu, můžete se pokusit o licenci zažádat hřebec musí mít dvě generace předků. Obvykle se požaduje negativní vyšetření klisny na infekční metritidu a stejné vyšetření krve a očkování jako pro jakýkoliv přesun klisny i Jak lze pohlavi svod nebo výstavu. V některých případech je možné, domluvit se na ustájení klisny na stanici po celou dobu říje a připouštění, to je při dnešních cenách dopravy velmi výhodné, protože ceny za ustájení klisny bývají velmi solidní.

K chovu se používájí shetlandské klisny od stáří tří let.

 • Vztah velikosti clenstvi
 • Rozmery a typy genitalii
 • Svaz/Řád PK - Svaz chovatelů českého teplokrevníka
 • Kůň – Wikipedie
 • Bohužel často se plány zhatí jen tím, že je majitelé myšlenkově nedotáhnou do konce, neuvědomují si jak je náročné držení takového zvířete, co to obnáší.
 • Stejne jako tloustka clena

Připouštěcí sezóna je od 1. Je dobré si zaznamenat do kalendáře projevy říje, které jste vypozorovali už nějakou dobu před připouštěcím obdobím a sledovat jak se po třech týdnech opakují. Podle okolností je někdy říje výraznější, jindy méně výrazná. Poznámky vám potvrdí, zda se skutečně jednalo o říji právě tím, že se stejné zvláštní chování klisny asi po třech týdnech opakuje.

Dokážete pak určit i délku říje vaší klisny i délku jejího intervalu mezi říjemi. Délka říje je 3 — 10 dní, obvykle 4 — 6 dní, délka cyklu je průměrně 21 dní, často 20 — 22 dní, ale může být i 17 — 35 dní.

Jake jsou velikosti clenu v hrebcich

Často jsou výraznější změny v chování klisny — tlačí se na jiného koně či ošetřovatele, hrbí se, často močí a řehtá,naopak málo žere. Chová se jinak než obvykle, některá klisna je podrážděná, jiná apatická.

Zvláště proto, že slezský norik vznikl na základě norických koní a tedy často koní pocházejících z netolického a lánského chovu.

Pokud se klisna neprojevuje a zdá se nám že neříjí, je vhodná nějaká změna v krmení, ustájení nebo v práci. Nejvhodnější den pro připuštění klisny je u klisen různý, protože k zabřeznutí dochází po ovulaci uvolnění vajíčka. Tato ovulace může proběhnout na počátku, v polovině nebo i ke konci říje. Proto se v praxi připouští klisna každý druhý den, počínaje 2.

Ideální je při ustájení klisny na stanici hřebce připouštět denně do ukončení říje. Spolehlivým vodítkem je chování klisny v přítomnosti hřebce, Skončila-li říje, klisna hřebce již nepřijme. Po přivezení klisny, ještě před jejím vyložením, nejprve předložte všechny doklady — potvrzení o původu, průkaz koně, výpis z plemenné knihy, veterinární potvrzení negativního výsledku na infekční metritidu, popřípadě jiný předepsaný doklad.

Klisnu vyložíme až se souhlasem vedoucího stanice. Pak se klisna obvykle zkouší hřebcem u stěny, která je odděluje aby nedošlo ke zranění klisny nebo hřebce. Nemáte-li k dispozici zkušební stěnu ani pomocníka, postačí klisnu uvázat na vhodném klidném místě u zdi, plotu a přivést k ní hřebce na dlouhém vodítku nebo lonži, která nám umožní během prubování zůstat mimo dosah kopýtek rozvášněné dvojice.

Je li klisna svolná, následuje připuštění. Svolnost k páření dává klisna najevo nahrbováním, močením, tlačením se na hřebce. Hřebec klisnu dráždí očicháváním až kousáním, říjná klisna se těmto projevům nebrání, nebo jen Jake jsou velikosti clenu v hrebcich.

Před připouštěním je vhodné omotat klisně žíně u kořene ocasu obinadlem, aby nepřekážely. U klisen připouštěných poprvé se někdy klisna hřebci brání, i když je v říji.

Je-li potřeba, je klisna fixována zvednutím přední nohy, nemá smysl fixovat klisnu více — znásilněná klisna obvykle stejně nezabřezne. Po skoku hřebce ihned klisnu provádíme, aby semeno hřebce nevytlačila. Prvnička se připuštění brání více, měla by být připuštěna starším zkušeným hřebcem, který se nenechá od skoku odradit a po naskočení na klisnu si ji nohama přidrží a poradí si s ní.

Držení hřebce a zacházení s hřebci

Hřebec si vytvoří určitý stereotyp, kdy si zvyká, že v prostoru používaném Jake jsou velikosti clenu v hrebcich připouštění se věnuje klisnám a mimo tento prostor naopak nechává klisny bez povšimnutí. U mladých hřebců při prubování zkoušení, zda jsou klisny v říji sledujeme spíše chování klisny, u starších hřebců se můžeme spolehnout, že projeví zájem připustit pouze klisnu dobře rozříjenou. Popsaný způsob se nazývá připuštění z ruky a odpovídá tradičnímu chovu ve stáji.

Klisna se však může v pořádku připustit i navolno.

RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění a stanovuje podmínky ke zkouškám výkonnosti.

Při volném připuštění se hřebec i klisna vypustí do ohrazeného prostoru, nebo je chováno stádo klisem s hřebcem na pastvinách. Hřebec si ve stádě sám klisny hlídá a kontroluje. Pokud jsou na volno připouštěné klisny cizí, je hřebec vůči nim aktivnější a několikrát za den si ověřuje, zda-li by ho byly ochotné přijmout a také připuštění se uskuteční několikrát za den. Pokud klisna neříjí, důrazně hřebci kopyty vysvětlí, že ho ještě nechce, proto musí být prostor, ve kterém na volno připouštíte, dostatečně veliký, aby se koně nezranili a mohli své emoce vyběhat a tím se uklidnili.

Jake jsou velikosti clenu v hrebcich

Při přidávání nového hřebce ke stádu volte dobu, kdy alespoň jedna klisna jde ke koni — ideálně ta nejvýše sociálně postavená. Hřebec se jí věnuje, zatímco ostatní klisny mají od něj klid, později, když přicházejí do říje ony, klisna vedoucí stádo již na ně nežárlí a hřebce od nich neodhání.

Pokud se říje opakuje, pokuste se v této říji lépe vystihnout dobu připuštění. Březí klisna změní své chování, je pomalejší, lépe žere, stává se laskavější Spolehlivě lze zjistit laboratorním vyšetřením moči. Je nutno zachytit moč klisny a dopravit vzorek do veterinární laboratoře. Je třeba upozornit že tato metoda je spolehlivá až po 3 měsících březosti. V současnosti lze velmi úspěšně potvrzovat březost i ultrazvukovým vyšetřením už od Inseminace by měla význam při zlepšování plemene — umožňuje vysoké využití hřebce nebo použití hřebce i po jeho smrti.

Shetlandky často bez hřebce neprojevují příznaky říje a je možné, že by po inseminaci zabřezávaly ještě hůře, než jiná plemena.

Březost klisny trvá dní, tedy zhruba 11 měsíců. Může být o 3 týdny kratší, nebo naopak o 3 týdny delší.

Jake jsou velikosti clenu v hrebcich

Je dobré si poznamenat, kdy naposled byla klisna připuštěna opíšeme z připouštěcího rejstříkua předpokládaný termín ohřebení, které si vypočítáme. Podmínky pro zdárný Jake jsou velikosti clenu v hrebcich porodu je potřeba vytvořit již v průběhu březosti klisny. Klisnu nepřekrmujte, kontrolujte krmnou dávku, zejména poslední měsíc před ohřebením, kdy je růst hříběte největší, uberte objemná krmiva a podávejte dietní mrkev a hodně vitamínů.

Zajistěte klisně pohyb, zvláště kdyby se objevily otoky na břiše a nohou. Vhodné je ustájení v prostorném a čistém boxu vybíleném. Obvykle klisna při porodu pomoc nepotřebuje, ohřebí se sama. Snažte se u porodu být hlavně kvůli co nejranějšímu ošetření hříběte.

Jake jsou velikosti clenu v hrebcich

Proto klisnu, počínaje asi třemi týdny před termínem ohřebení pozorujtet. Je vhodné při každé kontrole, hlavně u prvniček, či klisen lechtivých se pomalu a jemně dotýkat vemínka — jde o přípravu klisny na kojení, klisna si navykne dotyky v klidu snášet.

Několik dnů před porodem se vemínko zvětší, naplní se mlezivem. Porod bývá většinou v noci, protože klisna rodí především, kdy má nejvíce klidu, není to ovšem pravidlem. Je dobré před porodem nastlat suchou a kvalitní podestýlku, můžete si připravit něco k osušení hříběte staré, ale čisté utěrky apod. Pro jistotu mít připraveny i porodní provázky a asi 60 cm dlouhou tyčku pro případ, kdyby bylo nutno při porodu pomáhat. Porod sledujte tak, abyste klisnu nerušili Je lépe přespat ve stáji třeba na seně, než neustále přicházet a odcházet.

Krátce před porodem je klisna velmi neklidná, často močí, kálí, lehá si a zase vstává, přechází po boxu, hrabe nohama, potí se. Přípravná fáze trvá 3 — 5 hodin, vlastní porod jen 5 — 30 minut. Právě rychlost, s jakou hříbě přichází na svět, je pro něj určitým způsobem riziková, protože plodové obaly jsou poměrně pevné.

Hříbě může mít hlavu v plodovém obalu a neuvolníte-li Jake jsou velikosti clenu v hrebcich ji současně můžete vyčistit nozdry a tlamičku od plodové vody hadříkem nebo jen prstydoslova se v plodové vodě utopí. Klisna se sice sama k hříběti otáčí a snaží se ho očistit, ale nemusí stačit hříběti pomoci. Dalším důležitým úkolem po zabezpečení dýchání je dezinfekce pupečního pahýlu.

To uděláte, i když se klisna ohřebí sama a najdete už pobíhající hříbě u klisny.

Jake jsou velikosti clenu v hrebcich

Zamezíte tím infekci, která by mohla hříbě ohrozit na životě.