Sex Transm Infect. Significant declines occurred in proportions of under 21 year old

Univerzita Karlova v Praze, 1. Jan Radina Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Datum vydání: duben Anotace V posledních desetiletích dochází v rozvinutých zemích ke vzestupu výskytu genitálního herpesu GHkterý je většinou vyvolán herpes simplex virem typ 2 HSV-2roste však i incidence GH způsobeného herpes simplex virem typ 1 HSV Terapie iniciálního GH tj. Preventivní opatření jsou omezená, zvýšenou pozornost je nutno věnovat imunokompromitovaným pacientům, gravidním ženám a riziku diseminované herpetické infekce novorozenců.

Nové možnosti prevence i léčby jsou dále vyvíjeny, zatím však nebyly schváleny pro použití v praxi. Úvod Genitální herpes GH je celosvětově nejčastější pohlavně přenosnou nákazou a představuje významný zdravotnický problém. Z epidemiologického hlediska je důležité, že se HSV Studie genitalnich velikosti může přenést i v asymptomatickém období díky bezpříznakovému vylučování viru.

Studie genitalnich velikosti

V této Studie genitalnich velikosti se upozorňuje na riziko vertikálního přenosu, které může vést ke generalizované HSV infekci novorozenců se špatnou prognózou. HSV-2 infekce, jež je nejčastější příčinou genitálních ulcerací, hraje důležitou roli i jako kofaktor přenosu infekce virem lidské imunodeficience HIVpřípadně i viry hepatitidy B a C.

Recidivující GH zasluhuje pozornost i proto, že se jedná o dlouhodobé chronické onemocnění se značnými fyzickými a psychickými důsledky. Epidemiologie 2. Přenos infekce Genitální HSV infekce se přenáší při pohlavním styku, případně i při orálním sexu. V graviditě představuje genitální HSV infekce riziko vertikálního přenosu na plod nebo novorozence viz 7.

Publikace březen a duben 2013

Rizikové skupiny Riziko nákazy je obecně vyšší u žen než u mužů, je zvýšeno u osob s větším počtem sexuálních partnerů a u pacientů s jinými pohlavně přenosnými nákazami. Z hlediska vertikálního přenosu představuje největší riziko pro plod či novorozence matka, která v graviditě prodělala asymptomatickou genitální primoinfekci HSV nebo iniciální GH viz 7.

Klinický obraz 3. Iniciální výsev genitálního herpesu Iniciální genitální ulcerace vyvolané HSV-2 nebo vzácněji HSV-1 jsou většinou rozsáhlé, mají charakter puchýřků se serózní tekutinou.

Studie genitalnich velikosti

Kryt puchýřků se posléze odlučuje a objevují se ulcerace, které jsou většinou bolestivé. Ulcerace se nejčastěji nacházejí na labia minora a ve vchodu do pochvy. GH se může objevit na perineu nebo v sakrální oblasti a může být mylně považován za recidivující herpes zoster.

Při výsevu zpravidla dochází k bolestivému zduření inquinálních lymfatických uzlin, což někdy provázejí i celkové příznaky — subfebrilie, únava, malátnost a nechutenství.

100% Fungujúci PRÍRODNÝ liek na BRADAVICE. 100% ZDARMA

Recidivující genitální herpes Recidivující GH většinou po primoinfekci HSV-2; recidivující projevy genitální HSV-1 infekce jsou Velky penis vzácnější je charakteristický menším rozsahem příznaků ve srovnání s iniciálními projevy. Lokální bolestivost je u recidivujícího GH většinou mírná a trvání výsevu kratší oproti Studie genitalnich velikosti ulceraci, rovněž velikost výsevu Studie genitalnich velikosti menší — až 10x.

Recidivám GH často předcházejí prodromální příznaky. Ulcerace při recidivujícím GH mohou mít atypický charakter, je nutné vyloučit syfilis, kandidózu, lichen, pemfigus a maligní proces především spinaliom.

Časté recidivy s velkým rozsahem lokálního nálezu HG se objevují u imunodeficientních jedinců HIV-pozitivní, pacienti s imunosupresivní terapií apod. Pacientky s alergií a autoimunními chorobami nemají častější recidivy GH, ale je u nich nacházen větší rozsah ulcerací a tyto se dlouho hojí. Asymptomatické vylučování viru Asymptomatické vylučování viru do cervikovaginálního sekretu je nacházeno podstatně častěji po primoinfekci HSV-2 než po primoinfekci HSV Četnost asymptomatického vylučování nezávisí na frekvenci klinicky manifestního GH.

Komplikace genitálního herpesu Genitální HSV infekci může provázet postižení nervového systému.

HPV infekce a kondylomata z pohledu gynekologa a imunologa

Vzácným, ale klinicky velmi závažným projevem HSV infekce je herpetická nekrotizující encefalitida. HSV také může být původcem meningitidy i recidivující s benigním průběhem. Oba typy HSV rovněž mohou vyvolávat různé typy zánětlivých neuropatií, zvláště u případů těžkých recidivujících GH.

Genitální herpes u imunokompromitovaných pacientů GH u imunokompromitovaných pacientů bývá charakteristický rozsáhlým lokálním nálezem. U těchto pacientů je vysoké riziko diseminace infekce do orgánů, která se může projevit jako intersticiální pneumonie, hepatitida, ezofagitida nebo peritonitida.

Studie genitalnich velikosti

Těžké generalizované formy infekce se vyskytují také u kongenitálně nebo perinatálně infikovaných novorozenců viz 7. Laboratorní diagnostika virologické a sérologické vyšetření Volba diagnostické metody Je mozne hormonalne zvysit clena liší dle stadia infekce. Pokud jsou u pacienta přítomny vezikuly nebo ulcerace, dává se přednost přímému průkazu viru.

Přímé diagnostické metody 4.

Genitální bradavice = kondylomata accuminata

Kultivace viru na tkáňových kulturách Vhodným materiálem pro kultivaci je stěr z puchýřku nebo vezikulární tekutina. Stěr se provádí sterilním vatovým nebo dakronovým tamponem; odebírá se co největší množství vezikulární tekutiny a buněk ze spodiny puchýřku, aniž by došlo ke kontaminaci krví.

Studie genitalnich velikosti

Stěry z eflorescencí, kdy je již vytvořena krusta, nebo z hnisavých ulcerací nejsou pro izolaci vhodné. Stírací tampon se vkládá do virologického izolačního media a transportuje se na ledu do 24 hodin od odběru.

Genitální bradavice

Průkaz virové DNA polymerázovou řetězovou reakcí Vhodným materiálem pro vyšetření PCR je stěr z puchýřku nebo vezikulární tekutina odběr se provádí sterilním vatovým nebo dakronovým tamponem; odebírá se co největší množství vezikulární tekutiny a buněk ze spodiny puchýřku. Stírací tampon se vkládá do sterilní zkumavky s 0,5 ml fyziologického roztoku pufrovaný fyziologický roztok nebo virologického transportního media.

Napadá ženy i muže, výrazně snižuje kvalitu života pacientů a stává se stále větším zdravotnickým problémem. Genitální bradavice, kondylomata acuminata — co to je? Genitální bradavice jsou nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV a napadají ženy i muže. Jedná se o velmi nepříjemné a frustrující onemocnění, které se bohužel i po vyléčení velmi často vrací. Přenáší se zejména sexuálním kontaktem, včetně orálního a análního sexu nebo při mazlení.

Vyšetření PCR je vhodné i pro průkaz viru v jiných klinických materiálech, které se vyšetřují při komplikacích GH: např. Přímý průkaz virových antigenů v klinickém materiálu Virové antigeny se prokazují na otiskových preparátech stěrů z ulcerací.

Citlivost a specificita imunohistochemických metod je nižší než PCR nebo kultivace viru, proto se tyto metody považují za orientační a jejich výsledky je nutné konfirmovat kultivací či PCR.

Vyšetření druhově specifických protilátek anti-HSV Pro průkaz druhově specifických protilátek lze použít metodu ELISA, nepřímou imunofluorescenci nebo komplement-fixaci.

Studie genitalnich velikosti

Pro detekci IgM i IgA protilátek obvykle stačí kvalitativní testy, pro průkaz Studie genitalnich velikosti protilátek, kde má význam i sledování jejich dynamiky, jsou vhodné testy kvantitativní. Vyšetření typově specifických protilátek u GH poskytuje informaci o Studie genitalnich velikosti přenosu infekce nebo případně asymptomatického vylučování viru a může být přínosné při stanovení diagnózy u atypických lézí.

Značný význam má vyšetření typově specifických protilátek tj.

Rozměry lidského penisu

Při primoinfekci jsou typově specifické protilátky zachytitelné většinou později, než druhově specifické. Laboratorní diagnostika u gravidních žen Přestože se cílené preventivní vyšetřování HSV-2 infekce u gravidních v ČR neprovádí, je důležité tuto infekci zvažovat.

V případě akutní ulcerace na genitálu u gravidní ženy je doporučen přímý průkaz HSV ze stěru a stanovení typově specifických protilátek anti-HSV Tyto protilátky je doporučeno stanovit i v případě, že existuje anamnestický údaj o výskytu genitální ulcerace u ženy nebo u jejího partnera.

Prenatální diagnostika průkaz virové DNA v plodové vodě nemá klinický a prognostický význam, vzhledem k velmi nízkému riziku kongenitální infekce HSV v prvním trimestru těhotenství.

Ostatní vyšetření U pacientek s GH je nutné vyšetřit diferenciální krevní obraz a absolutní počet lymfocytů; při hodnotě 3 periferní krve je vhodné vyšetřit i jednotlivé lymfocytární subpopulace.

Monitorování stavu humorální imunity - tj.

Vzhledem k tomu, že GH je klasická pohlavně přenosná choroba, je vhodné provést sérologické vyšetření na HIV infekci a lues. U osob s GH a chronickou renální insuficiencí, které jsou léčeny ACV, je nezbytná značná opatrnost kvůli riziku progrese renálního selhání, a je proto nutné sledovat renální parametry. Terapie 5. Terapie iniciálního výsevu genitálního herpesu Terapie iniciálního výsevu GH má dva základní cíle: ulevit pacientovi od akutních obtíží a snížit riziko recidivujícího GH.

Lokální léčba krémy obsahujícími ACV nebývá efektivní. V těchto případech je indikovaná intravenózní aplikace ACV. Při mírnějším průběhu postačuje perorální léčba tabulka 1. Při krátkodobé tzv.

Hlavní zásadou je podání ACV včas, tj. Terapeutickou možností je zkrácený režim, který začíná sám pacient při prvních příznacích výsevu. Pokud je antivirotikum nasazeno včas, významně se omezí rozsah ulcerací nebo k výsevu vůbec nedojde a podávání ACV nebo VCV lze ukončit po 3 dnech.

Akutní nekrotizující herpetická Studie genitalnich velikosti se rovněž léčí ACV, nicméně doporučená délka terapie je 21 dnů. Terapie genitálního herpesu imunokompromitovaných pacientů Rozsáhlý lokální nález se u imunokompromitovaných pacientů vždy léčí antivirotikem.

Podle tíže průběhu se volí léčba perorální - ACV nebo VCV po dobu 7 dní při recidivujícím výsevu, nebo 10 dnů při iniciálním výsevu GH, případně je nasazena parenterální terapie - tj. Při selhání léčby je u těchto osob vhodné vyšetřit rezistenci HSV k antivirotikům. Při prokázané Studie genitalnich velikosti na ACV je vhodnou terapií foscarnet.

Prevence přenosu infekce 6. Metody prevence genitální HSV infekce V prevenci sexuálního přenosu HSV infekce jsou důležité metody bariérového sexu, změna rizikového chování a případně antivirotika, která se podávají v rámci dlouhodobé terapie recidivujících projevů infekce. Je prokázáno, že tento léčebný postup vede k redukci počtu recidiv GH i ke snížení frekvence asymptomatického vylučování HSV.

Genitální herpes v graviditě 7. Přenos infekce herpes simplex virem z matky na plod a novorozence HSV se může přenést po celou dobu těhotenství i po porodu.

Přesná incidence novorozenecké HSV infekce v České republice není známa. Terapie genitálního herpesu v graviditě 7. Léčba iniciálního výsevu genitálního herpesu Při primoinfekci během gravidity lze pro potlačení replikace viru použít terapii ACV. Během 1. Iniciální výsev GH po Léčba recidivujícího genitálního herpesu Léčbu ACV lze zvolit v průběhu gravidity i u recidivujícího GH, pokud jsou ulcerace většího rozsahu či jsou přítomny celkové příznaky tj.

Při použití ACV v 1. V každém případě by měly být prováděny častější ultrazvukové gynekologické kontroly na specializovaném pracovišti. V takovém případě je doporučen chráněný pohlavní styk séropozitivní partner může být dlouhodobě zajištěn ACV nebo VCV. Opatření ke snížení rizika pro novorozence Nejvyšší riziko přenosu infekce pro novorozence přestavuje výsev GH u matky v době porodu, a proto je indikován císařský řez. Matka je přitom současně léčena běžnou terapeutickou dávkou ACV. Vhodné je i preventivní virologické vyšetření novorozence 2.

U žen, které prodělaly iniciální výsev GH v graviditě nebo mají v průběhu těhotenství projevy recidivujícího GH, je vhodná farmakologická profylaxe - tj.

Studie genitalnich velikosti

Tento postup snižuje vylučování HSV-2 v době porodu a redukuje i riziko císařského řezu. Zajištění novorozence narozeného matce s výsevem genitálního herpesu 7. Diagnostické postupy u Studie genitalnich velikosti novorozence V případě, že dojde k předčasné ruptuře vaku blan a novorozenec je porozen císařským řezem nebo je porod spontánní, provede se následující: 1 stěr ze sliznice nosohltanu a druhý stěr ze spojivkového vaku na suchý tampon vloží se do sterilní zkumavky s 0,5 ml sterilního fyziologického roztoku2 odběr 0,5 ml nesrážlivé krve do EDTA3 odběr moči do sterilní zkumavky a 4 u matky se provedou stěry z eflorescencí vyšetření PCR.

Zajištění exponovaného novorozence antivirotiky Do negativity výsledků je nutné novorozence staršího 34 týdnů gestačního věku zajistit ACV i. U nedonošených dětí se prodlužuje dávkovací interval, při poruše funkce ledvin nebo jater se redukuje dávka ACV.

Léčba se podává u pacientů s prokázanou infekcí bez postižení CNS po dobu 14 dnů, u novorozenců s postižením CNS až 21 dnů.