Zkoušky se musí zúčastnit všichni, kdo v sobotu zpívají, je to jediná možnost, kdy se sejdeme všichni!!! Byl členem Société française de photographie , v Londýně otevřel portrétní ateliér na Porchester Terrace čp.

PhotoHint Optická neostrost ve fotografii Nemyslím snímky špatně zaostřené a bez autorského záměru, fotografie vzniklé náhodně a bez koncepce. Chci se zabývat záměrným využitím neostrosti, které vede ke vzniku fotografie výtvarně laděné, kde je zneostřený obraz zcela jasným autorským záměrem.

Navigační menu

Jednou z možností fotografy velice používanou k tvorbě emotivně laděných fotografií je použití optické neostrosti. Nemám na mysli snímky špatně zaostřené bez autorského záměru, fotografie vzniklé náhodně a bez koncepce. Někdo může namítnout, že posláním fotografie je podat realisticky precizní a tudíž i dokonale ostrý obraz skutečnosti.

Velikost 14 letnich clenu fotografie

To samozřejmě platí pro oblast fotografie informativní a částečně i dokumentární. Široká oblast fotografie výtvarné, chcete-li umělecké, využívá ke svému vzniku mnoho postupů, kromě jiných i právě optickou neostrost.

Pro zrcadlovky: Nikon, Canon, Sigma Cena:? Kč Design a ergonomie Už na první pohled na objektiv je zřejmá jedna věc — je to macek.

A těmito postupy působí na emocionální složku divákova myšlení. Není bez zajímavosti, že neostrostí ve fotografii se zabývali a dodnes zabývají autoři s určitým výtvarným vzděláním.

Velikost 14 letnich clenu fotografie

V tomto PhotoHintu se budeme zabývat pouze jednou z možností, jak vytvořit záměrně neostrý snímek, a to neostrostí optickou. Tu si můžeme rozdělit podle druhu a způsobu neostření do několika skupin.

Začneme takzvaným mechanickým rozostřením, tedy posunutím roviny ostrosti objektivu mimo hloubku ostrosti. Zde je velikost rozostření v závislosti na vzdálenosti fotografované skutečnosti, na použitém clonovém čísle a na ohniskové vzdálenosti objektivu.

Dětský pěvecký sbor Rolnička - Praha 12

Při velmi agresivním posunutí roviny ostrosti mimo rekvizitu či model dojde k totálnímu rozostření, tak zvané afokalizaci.

Ta většinou vytváří již obraz úplně jiné kvality, než představovala předloha. Při práci je nutné sledovat změny ostrosti na matnici. Příklady částečné a úplné afokalizace, neostření aktu. Velikost 14 letnich clenu fotografie prvním snímku téměř úplná změna viditelná na hlavě, krku a končetinách, na druhém afokalizace částečná.

I. Registrační místa

Další z možností, která je podobná této, je umístění předlohy před nebo za rozsah hloubky ostrosti, nebo do jejího okraje. Fotografie využívané převážně v reklamní a portrétní tvorbě, na kterých se využívá silná neostrost pozadí nebo popředí k vyjádření určitého záměru autora.

Upoutání pozornosti diváka na určité místo na fotografii, k hlavnímu motivu, využívá místní ostrost na neostrém okolí fotografie. Při použití nejmenšího clonového čísla objektivu, vhodného ohniska a i využití některých speciálních objektivů třeba i lensbaby dosáhneme částečného nebo úplného izolování určitých částí snímku pomocí ostrosti a neostrosti.

V některých případech se mohou použít levné a nekvalitní plastové objektivy, které svoji nedokonalou kresbou změkčují obraz.

Velikost 14 letnich clenu fotografie

Máme ovšem také portrétní měkce kreslící objektivy a jejich rozumným využitím fotografii celkově změkčíme. Fotografové pracující s velkým a středním formátem jistě znají špičkový objektiv od firmy Rodenstock — Imagon, jehož možnosti pro více či méně rozostřené fotografie jsou vynikající.

Předchozí strana.

Velikost 14 letnich clenu fotografie