Navrátil přivítal přítomné členy výboru a provedl kontrolu plnění úkolů z minulých zasedání. Svaz mládeže se dělil na dvě složky, tou první byla mládež ve věku čtrnáct až šestnáct let, tou druhou, známou pod názvem Jungsturm Adolf Hitler , pak mládež šestnácti až osmnáctiletá. Zuzany Pidrmanové z odbor tisku a prevence Policejního prezidia České republiky o nových formách páchání trestné činnosti na seniorech. Následovala diskuse členů výboru o jednotlivých podporách a jejich výších. Tehdy Velká Británie obvinila Moskvu z pokusu o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery a použití nervového plynu novičok a vyhostila 23 ruských diplomatů, jež označila za zpravodajské důstojníky.

Velikost skupiny: 8 - 20 hráčů Cíle: naučit se najít své místo uvnitř skupiny Všichni stojí mimo místnost.

Zapoj se do komunitou podporovaného zemědělství

Každý vejde mlčky dovnitř a najde si své místo, kde se chce usadit - protože se mu místo líbí, nebo proto, že chce být blízko někoho, kdo už tam usazen je. Když se někdo vedle Clen a normy Rozmery posadí a vám je to nepříjemné, můžete uhnout, nebo si sednout jinam.

Velikost clenu mladistvych

Přesazování necháme probíhat tak dlouho, až se vytvoří různé skupiny sedících. Při hře se nesmí mluvit.

Na programu byl rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta ažprezentace o závislostech mezi dětmi a mladistvými, informace o nových formách páchání trestné činnosti na seniorech a sonda do problematiky postižení seniorů exekucemi.

Kritéria pozorování: Jak si hráči sedají - kdo si ke komu sedá, jak ten na to reagoval? Jak se řeší neshody přesazování, kompromis, rezignace?

Velikost clenu mladistvych

Jak jsou vyjadřovány pocity? Po proběhnutí hry je bezpodmínečně nutné prohovořit pocity, potíže a úzkosti účastníků. Úskalí: je třeba nakonec zdůraznit, Velikost clenu mladistvych to, co proběhlo, není obrazem trvalého neměnného postavení jedince, ale "momentka" skupinového dění Specifické rodové chování příslušníků obou pohlaví Navazování kontaktu Věk: bez omezení Velikost skupiny: 8 - 20 členů Dívky zůstanou v místnosti a něco spolu dělají.

Velikost clenu mladistvych

Chlapci opustí místnost a mají 1 - 2 minuty času na to si rozmyslet, jak budou navazovat kontakt s děvčaty v místnosti. Pak se role vymění - dívky navazují kontakt s chlapci.

Velikost clenu mladistvych

Kritéria pozorování: Jaký druh kontaktu je zvolen? Verbální, tělesný?

Velikost clenu mladistvych

Jaké je navazování kontaktu - přátelské, agresivní? Je chování skupin chlapců a dívek odlišné? Co skupina považuje za typicky mužské nebo ženské? Při vyhodnocování je dobře upozornit na sociokulturní pozadí rozdílů.

Velikost clenu mladistvych