Pro zobrazení vzájemných vztahů jednotlivých členů ve skupině se používá sociogram. Podle toho rozlišujeme skupiny neformální, spontánně vzniklé na základě vztahů mezi jedinci a skupiny formální, které v určitém smyslu existují dříve, než se jednotliví jedinci jejími členy stanou. Sociální psychologie. OCLC S. Mohou to být například obyvatelé stejného města nebo stejné národnostní skupiny, lidé se stejným náboženským vyznáním, politickým smýšlením nebo třeba lidé se stejným pracovním zařazením lékaři, policisté, hasiči, učitelé. Vztahují se na každého člena skupiny, zároveň však určují odlišná postavení jedinců ve skupině a způsob, jak se k nim ostatní mají chovat.

HadjMoussová, Z. Doplňující text ze sociální psychologie

Malá sociální skupina je vymezována počtem od tří do patnácti - pětadvaceti jedinců. Za optimální velikost malé skupiny je považován počet patnácti jedinců, ve větších skupinách zpravidla vznikají podskupiny členů, kteří jsou si bližší.

  • Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině
  • Greenpeace, církev, atd.

Sociální skupiny vznikají buď spontánně z rozhodnutí samotných členů nebo vnějším rozhodnutím pocházejícím zpravidla z nějaké organizace či instituce. Podle toho rozlišujeme skupiny neformální, spontánně vzniklé na základě vztahů mezi jedinci a skupiny formální, které v určitém smyslu existují dříve, než se jednotliví jedinci jejími členy stanou. Neformální skupiny vznikají především proto, aby uspokojovaly potřeby svých členů, zatímco formální skupiny jsou vytvářeny ke splnění cílů, které si klade zřizující instituce.

Jak zvysit clena bez intervenci

Jako formální vznikají např. Podle způsobu začlenění do skupiny rozlišujeme skupiny členské a referenční.

ovlivnuje dedicnost clena

Členskou skupinou je ta, jejímž členem jedinec skutečně je. Rozvojová etapa skupiny, historie skupiny Atmosféra ve skupině Soudržnost a napětí Skupinová dynamika je tvořena interakcí členů skupiny, osobnosti jednotlivých členů a vztahů které zakládají.

Podstatou skupinové dynamiky je vliv interakcí a vztahů na členy skupiny.

Skupinová dynamika může vést ke změně v chování a prožívání skupiny, pozměňující chování a prožívání členů skupiny. Další klíčové pojmy[ editovat editovat zdroj ] Skupinové normy jsou pravidla dodržovaná nedodržovaná skupinou, vytvořená na základě očekávání, jak by se měli jednotliví členové skupiny chovat.

Sociální skupina – Wikipedie

Vztahují se na každého člena skupiny, zároveň však určují odlišná postavení jedinců ve skupině a způsob, jak se k nim ostatní mají chovat. Prostředkem k zabezpečení dodržování těchto pravidel jsou sankce, a to pozitivní v podobě odměn vyjádření souhlasu, uznáníči negativní jako například verbální útoky, fyzické napadení či vyloučení ze skupiny.

Stredni clen, jakou velikost fotografie

Členové skupiny mají podobnou hierarchii hodnot a řídí se skupinovými normami. Největší skupinu představuje dav. Vzniká spontánně, vyvíjí se neplánovaně, ztrácí se osobnost jednotlivých členů, vzniká skupina vůdců, působí zde davová psychóza, účastníci se vzájemně podněcují k určitému chování.

Account Options

Příkladem může být demonstrace nebo nákupní horečka v období velkých slev. Praha: Portál, Sociální psychologie, 2. Praha: Grada Publishing,

  • HadjMoussová, Z. Doplňující text ze sociální psychologie: Skupiny, organizace a jedinec
  • Podle vnitřních znaků skupin: a primární - malé skupiny s intimními vztahy a osobním kontaktem, mezi členy jsou důvěrné vztahy - základním motivem je uspokojení vztahů a činnosti - prvotní místo setkání s kulturou - jsou relativně dlouhodobé, jedinec se angažuje svou osobností - tento pojem zavedl americký sociolog C.