Pokud nevidíte volbu Zarovnat, je to proto, že jste nastavili automatické zarovnání ikon nebo používáte Sady, které soubory řadí automaticky. Proveďte některou z následujících akcí: Rychlé zarovnání ikon: Vyberte možnost Zarovnat. Jednorázové zarovnání a seřazení ikon: Vyberte volbu Zarovnat podle a poté vyberte některou možnost. Zarovnání a změna velikosti položek v zobrazení ikon na Macu Při prohlížení položek v zobrazení ikon můžete v oknech Finderu nebo na ploše změnit zarovnání či velikost položek nebo také jejich označení štítky. Pokud se pokyny liší od toho, co vidíte na obrazovce, zkontrolujte dokumentaci dodávanou s používanou aplikací. Otevřete složku, kterou chcete upravit.

Vytvoření vlastní velikosti papíru pro tisk na Macu Chcete-li tisknout na papír neobvyklé velikosti, například na obálku nebo pohlednici, nejdříve se podívejte, jestli se tato velikost papíru zobrazuje v místní nabídce Velikost papíru. Pokud ne, můžete nastavit vlastní velikost papíru.

Nemecko zvysuje clen

Poznámka: Následující volby nemusejí být pro vaši tiskárnu nebo aplikaci k dispozici. Pokud se pokyny liší od toho, co vidíte na obrazovce, zkontrolujte dokumentaci dodávanou s používanou aplikací.

Zvysujici velikost kondomu

Je-li k dispozici tlačítko Zobrazit podrobnosti, kliknutím na ně zobrazíte všechny dostupné volby. Klikněte na místní nabídku Velikost papíru a potom vyberte volbu Správa vlastních velikostí. Pro přidání nové velikost papíru klikněte na tlačítko Přidat a potom zadejte požadované rozměry.

Jak zvysit muzskou dustojnost doma

Tip: Pokud se dokument Zkontrolujte velikosti clenu s nesprávnými okraji nebo oříznutým textem, vyzkoušejte následující postup: Klikněte na místní nabídku Netisknutelná oblast, vyberte Definováno uživatelem a do pole šířky nepotiskovaných okrajů zadejte hodnotu 0 nula.

V některých případech se pak budou okraje dokumentů tisknout podle očekávání.

Seznam velikosti clenstvi