Přetažením středu rámečku se posunete do oblasti, kterou chcete vidět. Proveďte libovolné z následujících úkonů: Tažením za táhla rámečku v okně Posouvání a zvětšování změňte zvětšení dokumentu.

Změna voleb zobrazení ve Finderu na Macu Můžete přizpůsobit kterékoli ze zobrazení ve Finderu — Ikonu, Seznam, Sloupec nebo Galerie — tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům.

Zobrazit vsechny velikosti

Můžete například změnit velikost textu v názvech souborů a v některých zobrazeních můžete také změnit velikost ikon souborů. Chcete-li na Macu otevřít okno Finderu, klikněte na ikonu Finderu Vyberte složku, kterou chcete změnit, a klikněte na některé z tlačítek Zobrazení: Ikony, Sloupce, Seznam nebo Galerie.

Tato políčka musejí být zaškrtnuta pro hlavní složku, zatímco pro podsložku musí být jejich zaškrtnutí zrušeno.

Zobrazit vsechny velikosti

Výběr voleb pro ikonové zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, rozestupy v mřížce, velikost textu a další volby. Výběr voleb pro Zobrazit vsechny velikosti zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, velikost textu, výběr zobrazených sloupců a další volby.

Zobrazit vsechny velikosti

Výběr voleb pro sloupcové zobrazení: Zde můžete změnit velikost textu a určit, zda se mají zobrazovat ikony a sloupec náhledů. Volby, které vyberete, budou použity při zobrazení všech sloupců. Výběr voleb pro zobrazení galerie: Můžete změnit velikost miniatur a rozhodnout, zda zobrazit sloupcový náhled, ikonový náhled a název souboru.

Zobrazit vsechny velikosti

Mají-li být tato nastavení použita pro všechny složky Finderu, které používají toto zobrazení, klikněte na Použít jako výchozí.

Nastavíte-li například určité volby pro zobrazení ikon a poté kliknete na Použít jako výchozí, budou všechny složky v zobrazení ikon zobrazovány s použitím týchž voleb.

Zobrazit vsechny velikosti