Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců. I když vložku zasuneme do materiálu bloku ideálním způsobem, mohou tepelná vodivost a tepelná kapacita vést k výkonům motoru, které nebudou zcela optimální. Rovněž požadavky na zvyšování otáček rotačních motorů se nedařilo plnit, protože i při mírném zvýšení otáček prudce vzrůstal odpor vzduchu, který brzdil rotující válce.

Zvýšení výkonu stroje pomocí magnetických snímačů pro válce | SICK

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

How does CV carburetor work animation DIY adjustment screw - ep26 - Roma Custom Bike

Klasické řešení spočívalo v opatření povrchu válců hliníkového bloku litinovým povlakem. Obecně vzato toto řešení může vykompenzovat špatné tribologické charakteristiky hliníku. Při používání litinových povlaků však vyvstávají otazníky ohledně zapracování vložky do bloku, její hmotnosti a nejistého styku vložky s blokem.

Implementace žárového stříkání do výrobní linky

Největší nevýhodou litinových vložek jsou jejich termodynamické vlastnosti a styk vložek s hliníkem. Sporným bodem není jen tepelná vodivost, ale i tepelná kapacita, která může ztěžovat schopnost zachovat účinnost pístu a teplotu povrchu válce pro optimální spalování.

Hodnoceni cviceni pro zvyseni clena

K další degradaci může docházet tím, že styk mezi vložkou a materiálem bloku Zvyseni valce ideální a z izolačních bodů mezi vložkou a blokem vzniknou na povrchu válců horká místa, která mohou způsobovat předzážehové události. I když vložku zasuneme do materiálu bloku ideálním způsobem, mohou tepelná vodivost a tepelná kapacita vést k výkonům motoru, které nebudou zcela optimální. Systém SmartSpray Comau umožňuje zhotovit hliníkový blok motoru jako efektivní monolitickou konstrukci řízeným nanášením roztavených kovových částic žárovým nástřikem.

Žárový povlak jako řešení Novým řešením výše popsaných tribologických problémů je povlakování hliníkového vnitřku válců řízeným nanášením roztavených kovových částic žárovým nástřikem technologií Plasma Transferred Wire Arc PTWA. Systém SmartSpray Comau umožňuje zhotovit hliníkový blok motoru jako efektivní monolitickou konstrukci, která se vyznačuje nejen nižší výslednou hmotností motoru, ale také vyšší životností s menší energetickou spotřebou.

Žárový povlak jako řešení

Systém je dostupný v mnoha konfiguracích. Kritickým krokem úspěšného zhotovení žárově stříkaného povlaku je příprava substrátu povrchu. Existuje mnoho běžně dostupných technik přípravy povrchu, které se značně liší z Zvyseni valce pevnosti styku, snadnosti aplikace i nákladů. U hliníkových bloků Zvyseni valce nejčastěji používá proud vody a mechanické zdrsnění.

1) Zvýšení mobility hrudní páteře s masážním válcem

Oba postupy jednoznačně prokázaly vysokou pevnost spoje. Je nutno si uvědomit, že pro všechny aplikace vývrtů u motoru jsou požadovány spoje s co nejvyšší pevností. V závislosti na přípravném postupu u výrobce se pevnost spoje ustálila historicky na 35—70 MPa, i když obecně vzato stačí pevnost o něco vyšší než 25 MPa.

Použitím mechanického muze zvysit penis, pokud ano ve standardních vyvrtávacích strojích či centrech, což je velmi známý postup u výrobců motorů, si tito výrobci dokážou Zvyseni valce skvělou přípravu povrchu za velmi nízkých pořizovacích i výrobních nákladů.

Implementace žárového stříkání do výrobní linky Konfigurace výrobního postupu představuje klíčovou proměnnou i při zavádění řešení pro tvorbu povlaku žárovým nástřikem, protože si výrobci musejí ujasnit, zda je lepší postavit novou výrobní linku, nebo repasovat tu stávající.

Velikost penisu ve stavu erekce

Implementace v závodě vystavěném na zelené louce přináší pochopitelně výhody co do flexibility a optimální integrace, zatímco u brownfieldu musí výrobce zařadit systém žárového nástřiku do stávající výrobní linky. V takovém případě doporučuje Comau konfiguraci zahrnující jemné vyvrtání, přípravu povrchu, tvorbu povlaku a dokončení hrubým honováním. Na pomoc výrobcům při uváženém balancování výrobních cílů, kdy se klade důraz zejména na relativně významnou jednoduchost, výkonnost motoru a výši celkových investic, byl systém SmartSpray Comau vyprojektován tak, aby vyšel vstříc výrobním prioritám a dal se snadno integrovat do stávajících postupů.

Mohlo by vás zajímat

Důvod, proč lze odzkoušenou technologii žárového nástřiku od firmy Comau tak snadno implementovat i do linky s vysokými výrobními objemy, spočívá v tom, že se v podstatě jenom nahradí jeden proces druhým. Povlakovaným blokem se odstraní další investice a postupy nezbytné pro vkládání litinových vložek do hliníkového odlitku, což optimalizuje licí postupy a zvyšuje efektivnost dodavatelů odlitků. A současně je výrobní postup motoru s hliníkovým blokem povlakovaným technologií PTWA stejný až po dokončovací vrtací operace.

Mid-velikosti clenu v Asii

Namísto dokončovacího vrtání je povrch válce zdrsněn a nastříkán tenkou vrstvou roztavené oceli 0,1—0,15 mm konečná tloušťka. Po nástřiku postup pokračuje jako předtím závěrečnými Zvyseni valce úkony. Inovace, která zvyšuje výkon motorů Ať už při sestavování nové či přestavování stávající výrobní linky představují povrchy válců s žárově nastříkaným povlakem nosné řešení při pokročilé výrobě motorů z lehké slitiny.

Account Options

Mezi četné výhody technologie PTWA patří i to, že válce s plazmově naneseným povlakem mají delší životnost než válce bez takového povlaku a úpravou lze zajistit snížení hmotnosti o až 0,5 kg na válec podle geometrie motoru. Z hlediska termodynamiky a tribologie přináší technologie PTWA snížení hluků, vibrací, klepání a tření a zlepšuje výkony včetně menších tepelných ztrát, emisí a spotřeby.

A protože lze snadno povlakovat povrchy válců od průměru 70 mm a výše, nové modely motorů se mohou lehce zařadit do výrobních linek s minimální modifikací pracovišť PTWA. A navíc sesazení Zvyseni valce novým blokem nemusí vyžadovat Zvyseni valce seřizování.