Pri použitie ultrazvukového čističa sa nečistoty oddelí do cca 2 minút a disk sa nepoškriabe. Obvykle Chlamydia vyžaduje vážnou a dlouhodobou léčbu obou partnerů.

Zvyseny pero v Damasters, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte na bezpečném a snadno dostupném místě pro případ budoucího použití.

12 High Carb Foods That Are Actually Super Healthy

Vysokofrekvenční vibrace generují pomocí měniče ultrazvuk o frekvenci Hz. Naplňte přístroj čistou vodou a ponořte do ní předmět, který chcete vyčistit. Po té stiskněte tlačítko ON. Nečistoty z předmětu odpadávají do vody. Vlastnosti 1 Digitální programování; 5 volitelných pracovních cyklů 2 Nádrž z nerez oceli 3 Objem nádrže: ml 4 Frekvence ultrazvuku: Hz 5 Tichý elektronický systém Popis přístroje viz obr. ON tlačítko 2.

Kuchyňské nože - příslušenství | restauraceveranda.cz

Display 3. SET tlačítko 4. OFF tlačítko 5. LED 6.

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS F

Průhledný kryt 7. Nádoba s nerezu 8.

Zvyseny pero v Damasters Jak zvetsit Sex Dick pro dospivajici

Kryt přístroje 9. Nenalévejte do nádrže abrasivní nebo korozivní chemikálie. Před plněním nádrže odpojte přístroj od napájení. Nevlévejte větší množství vody, než je určeno ryskou MAX.

Neponořujte přístroj do vody, aby nedošlo k úrazu el. Nedotýkejte se elektrické zásuvky vlhkýma rukama, aby nedošlo k úrazu el. Nepoužívejte přístroj, pokud spíte Zvyseny pero v Damasters jste ospalí. Opakovaná čistící procedura zvyšuje účinek čistění.

Móda Co způsobuje Balantostitidu. Balapenos u mužů, první příznaky a způsoby léčby Balalanopostitida je urologická onemocnění, šestá část mužů, kteří apelovat do nemocnice, vyjádřený tímto konkrétním problémem. Patologie je doprovázena vývojem zánětlivého procesu, může být provokován jedním nebo více patogenami.

Doporučen je 3minutový interval. Používejte přístroj v souladu s návodem.

  •  - Это очень важно.
  • Беккер кивнул, стараясь не смотреть на серебряную дужку в верхней губе парня.
  • Unauthorized Request Blocked

Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel. Pokud přístroj nepracuje správně, je poškozen nebo byl ponořen do vody, odneste jej do servisního centra k přezkoušení a opravě. Špatně připevněné části se mohou při čistění uvolnit. Předměty, které snadno pouští barvu není doporučeno v přístroji čistit. Např: textil, kožené výrobky, dřevěné předměty, apod. Nevkládejte do nádrže hodinky nebo mobilní telefon.

Nevkládejte do nádrže obroučky brýlí nebo umělecké předměty vyrobené z želvoviny. Nepoužívejte přístroj, pokud není v nádrži voda. Abyste redukovali riziko usmrcení el. Nevystavujte přístroj a kabel horku a skladujte jej na suchém a rovném povrchu.

Skladujte a provozujte přístroj na bezpečném místě, aby nemohlo dojít k jeho pádu do vody nebo jiné kapaliny.

Zvyseny pero v Damasters Nejlepsi clen clena

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k síti. Nepoužívejte přístroj, pokud se koupete.

Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte na bezpečném a snadno dostupném místě pro případ budoucího použití. Vysokofrekvenční vibrace generují pomocí měniče ultrazvuk o frekvenci Hz. Naplňte přístroj čistou vodou a ponořte do ní předmět, který chcete vyčistit. Po té stiskněte tlačítko ON.

Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Po pádu přístroje do vody pro něj nesahejte. Ihned vypněte přívod elektřiny. Čistící proces za použití ultrazvukové technologie viz obr.

Vyhledávání, Prodej nožů a příslušenství

Možnosti použití Šperky: náhrdelníky, prsteny, náušnice, náramky, atd Brýle a hodinky: brýle, sluneční brýle, hodinkové náramky, atd Spotřební zboží: hlavice elektrických holicích strojků, žiletky, zubní protézy, hřebeny, zubní kartáčky, atd Kovové předměty: pera, tiskové hlavice, těsnění, atd Kovové předměty: kovové příbory, části hodinek, staré mince, odznaky, ventily, trysky, atd Návod k použití 1.

Odklopte víko a naplňte nádrž vodou.! Spuštění bez vody může přístroj poškodit! Ponořte čištěný předmět do vody. Hladina vody nesmí přesáhnout značku MAX.

Zavřete víko a připojte přístroj k síti. Stiskněte tlačítko SET pro volbu pracovního cyklu. Po zapnutí se vždy zobrazuje nejpoužívanější cyklus s.

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA ASK - PDF Free Download

Zvolte pracovní cyklus v závislosti na znečištění předmětu. Přístroj se přepne na program ovládání pracovního cyklu.

Filtr automaticky se mění od světlého stavu do tmavého jakmile se objeví svářecí oblouk a vrátí se zpět do světlého stádia, když přestaneme svářet. Kukly jsou připraveny k přímému použití. Jediná věc, kterou musíte udělat před svářením je upravit si pozici pásky a vybrat správné stínové číslo pro vaše použití.

Stisknutím tlačítka ON spusťte čištění, rozsvítí se červené indikační světlo. Na displeji se zobrazuje uplynulý čas. Během čištění je slyšet bzučení, což znamená, že přístroj pracuje normálně. Po dosažení času "" se přístroj automaticky vypne, červené světlo zhasne.

Kuchyňské nože - příslušenství

Pokud je třeba další čištění, opakujte výše uvedené kroky. Pokud chcete čištění přerušit, stiskněte tlačítko OFF. Stisknutím tlačítka ON přístroj pokračuje v čištění po zbývající dobu cyklu. Nebo lze také po stisknutí tlačítka SET obnovit pracovní cyklus.

Po skončení čištění odpojte přístroj od sítě, odklopte víko a vyjměte čištěný předmět. Nakonec vylijte vodu z nádrže a vytřete nádrž.

  • Изначальный план состоял в том, чтобы сделать это незаметно и позволить Танкадо продать пароль.
  • Сьюзан быстро проскочила мимо него и вышла из комнаты.
  • Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS F - PDF Stažení zdarma

Čtyři způsoby čištění 1. Všeobecné čištění Pro všeobecné čištění použijte pouze čistou vodu. Čištěný předmět by měl být ponořen, ale hladina nesmí přesáhnout značku MAX. Účinnější čištění Pokud je čištěný předmět mastný nebo velmi znečištěný, přidejte do vody cca ml Zvyseny pero v Damasters.

Tím se zvýší účinnost čištění. Čištění po částech Velké předměty čistěte po částech. Intenzivní čištění Pokud je třeba předmět intenzivně vyčistit nebo sterilizovat, použijte napřed postup účinnějšího čištění 2poté vyměňte vodu v nádrži za čistou, přidejte cca ml tekutého mýdla používá se pro mytí rukou a spusťte přístroj v pracovním režimu 90s.

Po skončení cyklu je předmět intenzivně vyčištěn. Uživatelská údržba 1. Po použití vylijte vodu z nádrže a utřete nádrž i přístroj do sucha. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neumývejte přístroj vodou.

Zvyseny pero v Damasters Jaka velikost clena je normalni cm

Přístroj ukládejte na suchém a chladném místě. Při použití hadříku na čištění disků může dojít k poškrábání povrchu.

Zvyseny pero v Damasters Jak snadne a rychle zvetsit sex pece

Při použití ultrazvukového čističe se nečistoty oddělí do cca 2 minut a disk se nepoškrábe. Navlékněte disk na stojan viz obr. Poté vložte stojan do nádrže přístroje naplněné čistou vodou.

Obecně stačí k vyčištění cyklus 90s. Neopraví škrábance.

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA ASK

Použití volitelného příslušenství 1. Plastikov ý košíček Při čištění malých předmětů je vložte do košíčku a poté vložte košíček do nádrže. Minimalizuje se tak tření mezi čištěným předmětem a nádrží. Při použití košíčku se řiďte instrukcemi pro účinnější čištění. Stojánek na hodinky Permeabilita ultrazvuku je velmi vysoká, nevkládejte hodinky s vodotěsností menší než 30m přímo do nádrže, protože voda do nich může proniknout a způsobit jejich poškození. Doporučujeme použít stojánek, kdy se do vody ponoří pouze pásek hodinek, který chcete vyčistit a hodinky jsou po celou dobu čištění nad hladinou.

Podobně jako košíček i stojánek absorbuje ultrazvukovou energii. Při použití stojánku se řiďte instrukcemi pro účinnější čištění. Skôr, než začnete s prístrojom pracovať, preštudujte starostlivo návod na použitie.

Návod uložte na bezpečnom a ľahko dostupnom mieste pre prípad budúceho použitia. Vysokofrekvenčné vibrácie generujú pomocou meniča ultrazvuk o frekvencii Hz. Naplňte prístroj čistou vodou a ponorte do nej predmet, ktorý chcete vyčistiť. Nečistoty z predmetu odpadávajú do vody. Vlastnosti 1 Digitálne programovanie; 5 voliteľných pracovných cyklov 2 Nádrž z nerez ocele 3 Objem nádrže: ml 4 Frekvencia ultrazvuku: Hz 5 Tichý elektronický systém Popis prístroja viď obr.