Pomůže ti si předem rozmyslet, zda se můžeš pustit do oslovování rovnou, nebo je třeba ještě něco připravit. Klíčovou roli ve sdělení hraje jeho emoční stránka. Jaký informační kanál použít záleží na konkrétním sdělení i na tom, jak širokou skupinu potřebuješ oslovit.

Popis kurzu Pomáhat účastníkům k porozumění a schopnosti implementovat metody reengineeringu jako nástroje radikálního zvyšování efektivnosti a kvality podnikových procesů Přihlásit se na kurz Obsah kurzu Obsah Získání konkurenčních výhod v čase změn.

Metodika zvyseni clena

Případové studie ze současných firem podpořené výukovým filmem. Klíčové prvky transformace podniku na zákaznicky orientovanou organizaci. Analýza efektivnosti procesů porovnávání s jinými firmami benchmarking.

NAPIŠTE NÁM

Výkonné podnikové systémy. Reengineering firmy a jejích procesů.

Metodika zvyseni clena

Metodika a nástroje reengineeringu. Stanovení cílů pro radikální zvýšení. Mapování Metodika zvyseni clena a definování projektů reengineeringu procesů.

Skok daleký - odrazové a speciální předpoklady - Josef Karas - praktické cvičení

Analýza procesů z hlediska jejich přidané hodnoty a času cyklu. Řízení týmů pro reengineering.

Metodika zvyseni clena

Aplikace reengineeringu. Zkušenosti s aplikací v organizacích. Motivace a vedení lidí v reengineeringovém procesu.

  • Od 1. ledna platí zvýšení měsíčních odměn!
  • Ostatní | Svaz měst a obcí České republiky
  • REENGINEERING A REDESIGN PROCESŮ“ METODIKA A NÁSTROJE RAD - Praha 4 | restauraceveranda.cz
  • Město Olomouc se zapojí do zpracovávání žádostí podnikatelů o dotace z programu Covid — Nájemné 3.
  • Šest doporučení pro zvýšení bezpečnosti dopravy
  • Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK - Projekty - restauraceveranda.cz
  • Metodika Dospělí vítáni aneb jak zapojit dospělé nováčky do skautské činnosti - Křižovatka
  • Jak zvetsit Sexualni clen Zobrazit video

Měření úspěšnosti reengineeringu. Pracovní metody Kurz probíhá formou: výkladu principů ilustrovaných na příkladech z organizací, včetně videoukázek praktických cvičení ve skupinách, ve kterých si účastníci vyberou problém a procvičí si na něm aplikaci osvojených metod Cílová skupina Kurz je určen pro vrcholový management a vedoucí pracovníky organizace, vedoucí a členy týmů pro zlepšování efektivnosti a kvality procesů.

Poznámka k ceně Veřejný kurz bude otevřen při minimálním počtu čtyř účastníků ve skupině.

Metodika zvyseni clena

V případě, že nedojde k naplnění minimálního počtu účastníků, je možné se dohodnout na individuálních konzultacích. Kontaktní osoba.