V dubnu byl proveden úklid hasičárny, příprava techniky na letní období a úklid návsi. Tyto nedostatky je potřeba odstranit. Schůzová činnost, brigády a kulturní akce Výstupem projektu bude přístavba stávající hasičské zbrojnice v obci Deštné v Orlických horách.

Zvýšení akceschopnosti a připravenosti Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik a katastrof JPOII Deštné v Orlických horách - přístavba garáže Obec Deštné v Orlických horách podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č.

Oficialni stranky ke zvyseni clena

Žádost byla dne 1. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je Cílem projektu je zvýšení připravenosti JPO II Deštné v Orlických horách k řešení a řízení rizik a katastrof v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či extrémního sucha. Specifickými cíly projektu pak jsou: a zvýšení odolnosti stávající hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události; b snížení reakční doby výjezdu jednotky k zásahu; c zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí vyvolaných změnou klimatu.

Oficialni stranky ke zvyseni clena

Výstupem projektu bude přístavba stávající hasičské zbrojnice v obci Deštné v Orlických horách. Přístavba bude obsahovat přístavbu vlastní garáže pro požární vozidlo, šaten včetně sociálního a technického zázemí pro členy JSDH a věže pro sušení požárních hadic.

Díky rozšíření prostor stávající hasičské zbrojnice, které jsou nevyhovující, bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární techniky, kterou má JSDH k dispozici.

Oficialni stranky ke zvyseni clena