Po prohlídce byl řidič doprovozen na ambulantní ošetření do FN na Královských Vinohradech a v 02,30 propuštěn zpět do hotelu. Sice jsme věděli, že se zapojí i policie a hasiči, ale toto jsem nečekala. PrahyPraha,

Rozsireni clena cviceni

Energetici v Dukovanech zahájili sérii cvičení Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany zahájili letošní sérii preventivních cvičení zaměřených na protipožární prevenci i neobvyklé události. Cílem těchto cvičení je ověřit připravenost zaměstnanců i všech osob pohybujících se v areálu elektrárny i na málo pravděpodobné události.

Nákup a aktivace

Během uplynulého týdne tak zaměstnanci procvičili už dva scénáře a další budou probíhat v následujících týdnech. Vedle plánovaných cvičení v průběhu roku čeká na členy havarijního štábu také tajné cvičení, k jehož spuštění dává pokyn ředitel elektrárny.

První z devíti letošních cvičení se uskutečnilo ve středu Námětem cvičení byl pád obalového souboru s použitým palivem během transportu do skladu použitého paliva, v jehož průběhu došlo ke zranění doprovázející osoby.

Rozsireni clena cviceni

Osoba byla vyproštěna a Rozsireni clena cviceni podnikovým lékařem ve spolupráci s hasičským záchranným sborem podniku a předána posádce vrtulníku záchranné lékařské pomoci k transportu do nemocnice.

Druhé cvičení bylo v Jaderné elektrárně Dukovany spuštěno dnes v 9 hodin.

Svolávací systém oznámil dvacítce členů havarijního štábu simulovanou radiační událost 1. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, ani nedošlo k úniku radiace do okolí.

Správa rodiny

V průběhu následujících tří hodin bude havarijní štáb podle stanoveného scénáře procvičovat jednotlivé úkoly z připravených postupů a přijímat technická a bezpečnostní opatření. V Jaderné elektrárně Dukovany je do systému řešení neobvyklých událostí zapojeno 85 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do 4 směn.

Rozsireni clena cviceni

Na závěr každého cvičení energetici vyhodnotí celý průběh a navrhnou případná opatření. Cvičení se pravidelně konají za dozoru a pozorování psychologa, což přispívá k vyšší připravenosti a odolnosti členů štábu proti stresovým situacím, která tato cvičení přináší.

Další cvičení budou probíhat v průběhu května a už za dva týdny čeká Dukovany velké požární cvičení spojené s evakuací výškové administrativní budovy, na kterém se budou podílet také jednotky profesionálních hasičů z Jihomoravského kraje a Vysočiny.