Ukončení hry: Po splnění úkolů a vyhodnocení týmy odchází dle vlastního uvážení Složení týmů: Rodinný tým složený minimálně z 1 dospělé osoby a jednoho dítěte ve věku 3 — 12 let. Nadchl nás způsob práce, přístup k závislým. Většina workshopů měla velmi dobrou úroveň. Práce je fakt moc a těšíme se, až Oživeno ožije a budeme si moct odpočinout. Vrátit se do Čech jsme ale měli v plánu od začátku.

Velikost clena 12 13 let

Kč Podpora při ošetřování člena rodiny: Pokud se zaměstnanec v důsledku uzavření škol stará o dítě do 13 let, má nárok na pobírání podpory. Podpora náleží zaměstnancům, kteří se starají o dítě do 13 let a poskytuje se po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Velikost clena 12 13 let

Nařízení platí i zpětně. U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká. Bude jí však vyplácena podpora ve výši Kč za každý den v karanténě či ošetřování člena rodiny a to po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Velikost clena 12 13 let

Výše podpory se stanoví stejně jako v případě běžného ošetřovného. Do vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské dávky se počítá souhrn hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, z kterých zaměstnanec odváděl nemocenské pojištění.

Velikost clena 12 13 let

Denní vyměřovací základ se spočítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v rozhodném obdobíresp. Příklad: Honza zůstal doma s dvanáctiletou Veronikou. Školy zůstaly uzavřeny 3 měsíce.

Velikost clena 12 13 let

Honzův hrubý měsíční příjem byl 55 Kč. Denní vyměřovací základ bude vyměřovací základ vydělený počtem dnítakže 1 ,21 Kč.