Nabízí dvě možnosti řešení. Vědci byli umlčeni za pokládání otázek k teorii globálního oteplování. Tyto vedlejší efekty jsou poměrně závažné, obsahují : průjmy, poruchy rovnováhy, epileptické záchvaty, poruchy vidění, sluchu, deprese, atd. Ti co umřou nejsou ekonomicky úspěšní z pohledu korporací Ale ty další dvě miliardy zemřou díky léčitelným chorobám díky podvýživě. Tak proč každý zaměstnavatel dobrovolně platí daně které vyžadují tyto dokumenty? Když uvidíš své strachy čím jsou a zvládneš své emoce, potom a jedině potom budeš skutečně volný.

Pokud se zároveň přihlásíte na svůj účet, tyto informace zkombinujeme s vašimi ostatními osobními údaji. Złota 61 lok. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pro přípravu nabídek v souvislosti s vaším členstvím v Knižním klubu zpracováváme osobní údaje v různém rozsahu bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Nicméně máte právo zasílání odmítnout. Stejným způsobem můžeme přizpůsobit nabídky a reklamy, které vám zasíláme viz část B. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás, členy Knižního klubu. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv.

K tomu můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se Zvyseni clena esotery a můžeme pro něj sbírat údaje o vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte např.

Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, které obdrží zvláštní nabídky. Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku detektivek, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme Zvyseni clena esotery poslali, tento typ beletrie vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu nebo vám e-mailem, pokud neodmítnete zasílání nabídek, poslat slevový poukaz na tento literární žánr.

Podle toho, jaký druh literatury jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nebo třeba e-mailem výhodně nabídnout další produkty, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat. Tyto nabídky se budou týkat našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru, jakož i údaje o vašich objednávkách, vašem webovém profilu, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě našeho oprávněného zájmu tedy bez vašeho souhlasu zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách, zprávách a reklamách, které vám jako členům Knižního klubu zasíláme či které se vám zobrazují na www.

Kontaktní údaje pro tento účel dále doplňujeme o údaje o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou. Použít můžeme rovněž údaje o vašem pohybu na webu, které jsme od vás obdrželi před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali, a sbírat můžeme také údaje o vašem pohybu na webu, i když se přes svůj klubový profil nepřihlásíte např. Také tyto údaje nám umožňují vás zařadit do správné profilové skupiny při zasílání našich speciálních akčních nabídek.

Pokud si například na našem webu či pomocí newsletteru prohlédnete nabídku našich detektivek, zobrazíme vám nejnovější tituly z toho žánru při vaší příští návštěvě našich webových stránek. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my Zvyseni clena esotery shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části B. Takovými zpracovateli jsou: a poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory; b provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás; c poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi; d poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek katalogu a jiných sdělenívčetně zejména jejich doručovatelů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme? Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo Zvyseni clena esotery komunikaci s námi například na call centru.

Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv. Předávání údajů mimo EU V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? Právo Video Jak zvetsit Penis přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Jak zvysit clena se zeleninou

Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, Zvyseni clena esotery nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. A to, že je způsobena pouze lidmi to skutečným nepřítelem je potom samo lidstvo. Řeknu Vám to jednoduše: globální oteplování je kompletní podvod Al Gore dostal Grammy a Nobelovu cenu za film, který je plný polopravd a lží.

Vzorky ledu získané z 2km pod povrchem, nám umožnili nahlédnout do minulých tisíc let.

ZAJÍMAVÉ KNIHY

Myslíme, že ve středověku bylo v Grónsku průměrně o 1,5 stupně tepleji než dnes. Doloženy jsou vyšší průměrné teploty tisíce let před tím než člověk začal produkovat skleníkové plyny. Když se blížíme k současnosti, můžeme vidět, že v úseku mezi tisíci let, což je období římské říše teploty spadly o 2,5 stupně Z Al Gora byla vyrobena revoluční figurka, která se pokouší zachránit planetu — což je vlastně pravda Jenom nemluví o tom, že zachránění planety se netýká Vás.

Podle jeho plánu to vyústí v masivní zabírání půdy, omezení dodávek potravin, vody a fosilních paliv normálním lidem. Nařizující každé zemi drasticky Zvyseni clena esotery používání fosilních paliv pod mandátem OSN. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je nejvyšší za posledních let. Jestli se trend nezlepší, vědci předpokládají, že se hladina moře zvedne o půl metru v průběhu příštího století. Řady ostrovů zmizí z mapy, pokud nezvrátíme předpovědi.

Do června ratifikovalo zemí Kjotský protokol. A pokud se divíte, jak tohle postaví zemi nad přežití lidí, z pohanského náboženství: Konečný termín pro každou zemi na přijetí Agendy 21 a Kjoto protokolu je rok A aby toho nebylo málo, po útoku na Pentagon 11 září byl stanoven cíl, vytvoření nového vylepšeného odolného Pentagonu do prosince Takže Kodex Alimentarius vstoupí v platnost na koncicož dává Kodexu 3 roky na vytvoření miliardy mrtvých Když obyvatelé všech národů začnou vymírat v důsledku nemocí a hladu, obávající se globálního oteplování a globálních katastrof, udělají to ,co lidi vždycky dělají při velkých krizích: Budou prosit vládu aby něco udělala.

Jak vás donutí začlenit se do nových struktur? A co asi tak bude OSN doporučovat, když je tady globální problém? Budou požadovat globální vládu. New World Order. Nový Zvyseni clena pred a polem světa. Budeme všichni uctívat Zemi — GAJU Bohyni Matku, kterou jsme zachránili globálním oteplováním Řeknou nám,že klíčem proti opakování chyb minulosti, je nutnost nadřadit zájmy Země, nad zájmy lidí, přesně jak vyžaduje pohanská tradice.

To je příliš zřejmé, na to aby se to dalo přehlížet. Je to přímo před naším obličejem, ale my to pořád odmítáme vidět. Garantuji Vám že před rokemtady bude 3 světová válka ale nebude mezi národy.

Bude mezi námi a nimi. Oni o tom vědí. Proč si myslíte, že se OSN, trvale snaží odzbrojit jak národy tak i občany? Nechtějí, abychom se byli schopni bránit. Prezident stanul před OSN v září … prezentoval program celkového odzbrojení za světový mír. Program končí tvrzením: postupné řízené odzbrojení … dojde k bodu, kde žádný stát, nebude mít vojenskou sílu, aby byl schopen vzepřít se postupně se zesilujícím mírovým silám OSN.

OSN bude mít všechnu vojenskou sílu. Takováto politika vykresluje velice děsivý scénář, pokud rozumíte o čem toto vlastně mluví. Volá po odzbrojení všech národních sil a k zákazu jejich znovuvytvoření, v jakékoliv formě jiné než těch potřebných k zajištění vnitřního pořádku nebo mírových sil OSN. Toto jasně ukazuje, že OSN chce mít Zvyseni clena esotery vojenskou sílu pod svou kontrolou.

Skupina pozorovatelů, bude mít právo vyšetřit … každou situaci, která by mohla vést k ohrožení míru. Ustavení trvalých mezinárodních mírových sil OSN. V závislosti na nálezech komise expertů, produkce chemických, biologických a jaderných zbraní, a redukce existujících zásob, nebo jejich přeměna na mírové použití. Mírové využití Zvyseni clena esotery, biologických nebo jaderných zbraní??

Vidíte jak zvrhle používají slovo mír, aby tato politika byla unilaterne pro jednu stranu výhodná Není možné tuto publikaci číst jinak, — jasně říká, že všechny národy… odevzdají svoji armádu pod globální armádu OSN. Národní dluh je v současnosti 10 trilionů.

Pokud se vydělí počtem lidí, připadá na jednoho člověka Díky elektronickému bankovnictví, kreditním kartám, bezhotovostním převodům.

Množství peněz, které jsou v současnosti v oběhu není schopné zaplatit národní dluh. Toto bylo pečlivě naplánováno už v době vytváření Banky federálních rezerv FED. A další bod z plánu elit, už dávno funguje. George Bush podepsal smlouvu k vytvoření Severoamerické Unie. Prezident Bush podepsal smlouvu, která ukončí Spojené státy, tak jak jsme je znali Provedl tento krok, bez souhlasu kongresu nebo obyvatel USA.

Nezní to velmi děsivě, ale pokud rozumíte co to může znamenat, v případě potřeby neplatí ústava a základní lidská práva. Toto oslabí národní suverenitu a zbankrotuje dolar, který dnes používáme. Až se tohle stane, FED bude vyžadovat splacení všech dluhů. Které nemohou být lidmi splaceny, majetek bude zkonfiskován. Tímto je myšleno naprosto všechno co vlastníte, všechen váš majetek, dům, vozidlo, nábytek a oblečení, které máte na sobě.

Tento plán je v současné době na cestě. Je dostupné ohromné množství informací pro každého kdo hledá, proč situace vypadá tak beznadějně a mimo naši kontrolu. Ale je zde ještě více informací o tom, jak se chránit. Problém, před kterým stojíme, je že většina lidí neví jak aplikovat tyto informace ve svém vlastním životě.

Je zde mnoho velkých učitelů. Lidé, kteří zasvětili své životy aby chránili osoby, které nejvíc potřebují ochranu. Učitel má nejobtížnější úlohu v naší společnosti, protože každý nerad slyší skutečnou pravdu.

Skutečná pravda obsahuje všechny aspekty existence dobré i zlé. Většina ostatních je neobsahuje. Skutečná pravda rozčiluje lidi, protože implikuje, že jsme se mýlili v určitém bodě v našem životě. Další problém je tendence požadovat absolutní pravdu na nestabilní základy v našem životě.

Když tak činíme, doufáme, že budujeme strukturu, která … nás bude nejlépe podpírat až do okamžiku konce našeho života na této Zvyseni clena esotery. Všechno co si myslíme, že jsme, všechno co říkáme jiným že jsme, všechno na základě čeho vytváříme naše životní rozhodnutí, je postaveno na základech, které se mohou každou chvíli zřítit. Protože nám bylo jinými lidmi celý život vštěpováno, že musíme sledovat nějaké určité morální vodítko, kodex a hodnoty Stavíme se s odporem ke všemu co může znamenat hrozbu našim nestabilním základům.

To je důvod, proč nechceme slyšet skutečné učitele. Řadíme tyto učitele do stejné kategorie jako teroristy. A metody používané k rozpoznání těchto učitelů jako teroristů, jsou stejně směšné jako metody rozpoznávání čarodějnic.

Můžeme ji spálit? Přiveďte ji sem blíž. A toto není můj nos, je falešný.

Jak zvysit penis pred sexem

Ale je to čarodějnice. Upalte ji, upalte ji! Ale má bradavici. Takže je to čarodějnice. No už to přešlo. William Cooper, milující otec a manžel, přítel mnoha lidí, snažil se vzdělávat pro lepší svět, chránit spoluobčany okolo sebe.

Stali se tajemstvím jiných. Vznikli kněží. Nikdy neexistoval žádný král bez povolení kněžích. Králové nikdy neměli moc a nemají ji dodnes. Králové existují díky povolení od skutečné moci, která je šedou eminencí kněžích stojících za trůnem.

Je to metoda kódování informací skrz matematický systém čísel. Je to jedna z nejstarších nauk, které kdy lidé ovládali… je uchována v tajnosti a předávána jenom těm, kteří se osvědčili, že jsou toho hodni, v průběhu zasvěcení.

Je zde metoda na jejich šílenství, nemáme moc Video prispevek pro zvyseni clena na výběr Protože operujete z bodu ignorace, dokud to nezměníte, budete pobíhat, narážet jeden to druhého, říkat a dělat co není třeba nerozumíce podstaty svého nepřítele.

Jestliže nerozumíte podstatě svého nepřítele, zbraním, které používá, Nemůžete s takovým nepřítelem bojovat, neměli byste ani být na bitevním poli. Nemyslíte si že je to trošku podivné?

Zvyseni clena esotery novinářský pako s kamerama naběhne přímo do jeho skrýše a udělá s Zvyseni clena esotery interview? A já vám říkám, připravte se hlavní útok. Jestli se to nestane do týdnů, tak to nastane později, protože nestihli Američanům odebrat ještě všechny práva a svobody. Jedno vím přesně, musí udělat něco strašného.

Bez svobody nemůžeš být křesťanem, bez ohledu k jakému vyznání patříte. Nemůžete být budhistou! Nemůžete vlastnit obchod s koblihami … Nemůžete jet odsud do Oregonu… Nemůžete být Američanem! Protože to je to, o co Zvyseni clena esotery jde! Je to strašné vědět o některých věcech o kterých vím… a snažit se probudit lidi a předat jim tyto znalosti. Ukazuje se, že se obestavili zdmi. Chtějí být otroky. Proto moje vysílání pekelně vystraší socialisty. Protože když mluvíš pravdu, nasereš všechny.

To je skutečná vzpoura. Lidé, kteří si myslí, že jsou rebely, protože uctívají autoritu podle poslední módy. Nepochoduj po ulici a netvrď, že jsi osvícen… po přečtení nějaké knížky, nebo nějakého filmu dávající vhled do nepříliš obecně známé pravdy.

Nekřič fráze do megafonu, které pocházejí z výzkumů od jiných osob. Nenazývej se myslitelem, když patříš do skupiny, která reprezentuje nějaký nepopulární pohled. Skutečná vzpoura, skutečná revoluce, začíná tehdy, když přestaneš sledovat, ale začneš vést A ti kteří půjdou za tebou, bys měl naučit aby se … přestali nechat vést a začali sami vést jiné. Jediným způsobem, jakým je možné vést, je plné pochopení tvých práv jako lidské bytosti na této planetě.

Máme my Američani na své straně mnoho mocných zbraní Listina práv a Ústava. V těchto dokumentech je napsáno, že žádná vláda, nám nemůže vzít naše práva.

Jak k tomu může dojít? Musíte pochopit, že elitní skupina, ovládající naši vládu, vzdělávací systém, zemědělství, média, ovládá také naše svobodné podnikání. Svobodné podnikání představuje náš ekonomicky produktivní systém. Soukromé vlastnění a provozování pro osobní zisk. Volné podnikání nemůže být daněno, pokud se dobrovolně nepodvolí placení daní.

Důvod, proč se placení daně z příjmu stává nevyhnutelným, je, že každý druh práce po vás vyžaduje podepsání množství dokumentů s pěknými slovy, ve kterém se stáváte zástupcem korporace nebo subjektu.

Je těžké to obejít, protože pokud nepodepíšete, že se vzdáváte svých práv, nedostanete práci. Tak proč každý zaměstnavatel dobrovolně platí daně které vyžadují tyto dokumenty? Bez toho by podnikání ztratilo komerční výhody poskytované federální vládou, Co víc, lidi prostě akceptují lež, o dani z příjmu že je daná zákonem, a nepátrají po tom, jak to ve skutečnosti je.

Jedná se o minimální ztrátu práv. Ale pokud je vaše jméno velkými písmeny, na jakémkoliv dokumentu. Nastává když se svoboda změní v poddanství. Všechny práva občana a rodiny jsou pryč. Znamená to, že můžeš být pokutován, uvězněn, zotročen, jakkoliv a kdykoli, jak dlouho stát uzná za vhodné. Důležité je vědět, že pokud se legálně nezavážeš… podepsáním těchto dokumentů, že se zbavuješ svých práv a představuješ korporaci, nemusíš se zúčastnit žádného soudu.

Swiss Esoteric

Na Zemi jsou dva druhy práva: Jedno je právo civilní, právo země, a druhé je mořské právo admirálské, právo vody. Mořské právo je bankovní právo. Takže korporace a vláda a lidé, kteří tě chtějí ovládat. Zkontroluj si to sám. Na jakémkoliv účtu, na dokladu na řidičáku, na pojištění, úředním dokumentu. Cokoliv co má něco společného s obchodem, tvoje jméno bude vždycky napsané velkými písmeny, protože jenom velká písmena mohou být ovládány bankami a vládou.

Musíš se probudit a zjistit, jak tyhle věci skutečně fungují. Pokud pochopíš, že jako Američan, nemusíš podléhat britskému komerčnímu právu zvanému Course Jsi Američan, nemusíš chodit k soudu. Jdeš k soudu, jenom proto že jsi souhlasil že k tomu soudu Zvyseni clena esotery. Pokud dostaneš předvolání k soudu, můžeš říct : to není pro mě, tady jsou samá velké písmena. Všechny velká písmena označují korporaci.

Lidé, kteří byli souzeni podle těchto soudů mořského práva, nechápou, že byli dobrovolně potrestáni a uvězněni. Pokud tak uděláte, dobrovolně se vzdáváte svých práv garantovaných ústavou. Tvoje absolutní práva jako přirozené osoby, to jsou právo na život, bezpečnost a majetek. Každé z nich je nesmírně důležité. Pamatuj si, že nikdy nemůžeš být připraven o tyto jednoduchá práva pokud se jich vědomě nevzdáš. Musíš se naučit rozumět svým právům, pokud jimi chceš být chráněn.

Ale mějte na paměti, že tyto kroky jsou jenom začátkem. Lečí symptomy, místo aby zaútočili na zdroj problémů. Abys plně pochopil, jak se můžeš bránit, musíš pochopit svůj původ.

Můžete se divit, proč mocné impéria byli ohroženy pohanstvím tak moc, že tyto praktiky trestaly smrtí. Toto ohrožení neskončilo za času Římské říše.

Normalni velikost clena za 20 let

Podívejte se jak zakladatelé Ameriky pod mandátem Velké Británie… masově vyvraždili americké indiánské kmeny. Velká Británie ukázala jedny z nejbrutálnějších genocid… v Africe, v Indii, Novém Zélandu, Nové Guineji a mnoha dalších místech, ve kterých pohanské kmeny stále existovaly.

Víme, že poprosili aby Indonésané odložili invazi až když odjedou. Několik hodin po tom co odjeli, 7. Co se stalo 7. Brzy ráno začaly na Dílí padat bomby.

Množství invazních vojáků, převýšilo celou populaci města. Během týdnů prostě jenom zabíjeli lidi. Tisíce Timořanů uteklo do džungle. Ženy naházeli do helikoptéry a odvezli do Dílí… jako sexuální otrokyně pro indonéské vojáky. Vraždili děti a novorozeňata. Ale v těch dnech jejich hlavní braná strategie bylo hladovění.

Rádi bychom vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby přípravy nabídek, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Do roku se to blížilo rozměru genocidy. Odhady mluvili o zabití osob. Hned po invazi byli zvýšeny dodávky zbraní. Když začaly Indonésanům docházet zbraně v roce … Carterova administrativa zasáhla a zvýšila dodávky zbraní jiné západní státy dělaly to stejné Kanada, Anglie, Holansko Každý kdo mohl něco vydělat tam byl, aby bylo možné zabít víc Timuřanů Poslední věc, co lidi u moci chtějí je suverénní skupina nebo kmen, dávající pozitivní příklad ostatním.

Je nutné podotknout, že pohanství není víc nebezpečné než porozumění chirurgickým technikám lékaře Tyto znalosti mohou být velice užitečné pokud jsou správně aplikované.

BUDE TU I ZA MĚSÍC?

Ale může mít velmi škodlivý efekt, pokud je zneužito nebo nadužito. Pochop, že většina těchto problémů nenastává chybou, ale záměrně. Většina lidí neví jak barvy, tvary, symboly, biologická synchronizace… jsou používané jako talismany k ovlivnění lidí na emocionální nebo duševní úrovni. Barvy jsou hypnoticky používané v každých zprávách nebo reklamě. Sítě Fast Foodu typicky používají červenou, žlutou a bílou ve svých restauracích, aby způsobili, že se zákazníci cítí ve spěchu a v nepokoji.

Toto pomáhá rychlejšímu pohybu zákazníků, kterých je pak více. Vybrané restaurace používají zemské přírodní barvy, jako světle zelenou, modrou, hnědou aby uklidnily smysly… pro uvolněnou a pokojnější atmosféru To stejné platí pro hudbu, která se hraje v těchto zařízeních. Určité sekvence tónů a hudby můžou stimulovat uvolnění nebo nabuzení našeho těla bez našeho vědomí. Hudební průmysl jde ještě dál a používá přirozený rytmus našeho srdce jako tempo pro popovou hudbu.

Proto je 72 úderů za minutu tak často používáno v popové hudbě. Hudba není produktem kultury. V roce Národní Akademie Věd zjistila, že nemluvňata preferují harmonické zvuky, jako dlouhý písk, spíše než disharmonické. Toto je pouze malý příklad z naší přirozené schopnosti chápat zvuk.

Buďte velice opatrní když dáte dítě před televizi nebo rádio Ti kteří věří, že děti nemůžou chápat násilí v televizi… agresivní hudbu, ti lidé myslí striktně jen levou částí mozku. Dítě nemusí Zvyseni clena esotery rozumět slovům nebo akcím na obrazovce, ale pravá část mozku i u novorozeňat, pojme všechno co se děje okolo, díky přenosu frekvencí, které nás ovlivňují na sub atomární úrovni.

Vědci dokonce zjistili, že správné zvukové vibrace jsou důležité pro zdraví rostlin. Studie provedené na mnoha ekosystémech ukázaly, že když je jeden druh vyhuben nebo se odstěhuje z dané oblasti.

Navigační menu

Všechno tohle je známo jako talismany a je to velice obezřetně používáno korporacemi a médii. Slogany jsou rovněž používány k vytváření určitých emocí Když průměrný člověk slyší slova: teror, bombardování, střelba, vražda, válka, zabití atd.

A pokud se události jako vražda vůdce, teroristický útok nebo válka… stanou na celém světě, tělo reaguje jinak v jiném čase… z hlediska biologie i astrologie.

Tragické události ve Waco a bombový útok v Oklahoma City. Tragédie z A když USA zaútočili na Afganistan 7. Každá velká válka, zabití, teroristický útok… odhalení bezpečnostní slabosti, mají dvě společné věci: 1: Nešťastná událost zaplní světové zprávy a vystraší nebo rozzuří veřejnost. Dítě se může nakrásně tisíckrát vymlouvat že je moc nemocné aby šlo do školy, ale pokud se to stane vždycky na den zkoušení, pravda je odhalena výsledkem.

Hlavně média mohou vymýšlet jakoukoliv výmluvu, proč jsou vyhlášeny války, nastanou atentáty nebo teroristické útoky. Ale pokud vždycky skončí expanzí vlády a destrukcí ústavních práv a svobod, pravda je odhalena výsledkem. Výbuch, který nastal dnes v 9 ráno… Díval jsem se přes ulici na budovu, viděl jsem další auto pyrotechniků, asi se budou snažit dostat pryč tu třetí bombu o které se teď mluví Teamy záchranářů se momentálně nemohou dostat na pomoc raněným… z důvodu přítomnosti jiných bomb Policie oznámila, že jakmile budou ty bomby zneškodněny, pustí tam teamy záchranářů.

Slyšeli jsme od požárníků, že je možné, že tam byly další bomby, kromě té bomby v tom náklaďáku před budovou… Právě se dovídáme, že sem prezident Clinton vyslal protiteroristické jednotky… aby zjistily co se stalo a odhalili další možná nebezpečí.

Protože další dvě nálože byly nalezeny nebyly odpáleny. Jedna bomba byla deaktivována, ale je tady ještě ta druhá. Cokoliv co způsobilo poškození budovy byla obrovská sofistikovaná bomba.

President Clinton právě zavolal guvernéra Franka Keatinga pověděl mu, že Zvyseni clena esotery protiteroristické jednotky jsou na cestě do Oklahoma City Tvrdí, že je to práce zkušené skupiny, velice sofistikované výbušné zařízení… a muselo to být provedeno expertem na výbušniny Ministerstvo Spravedlnosti hlásí, že druhé výbušné zařízení bylo nalezeno… v budově Zvyseni clena esotery Murrah v centru Oklahoma City.

Až ty bomby rozděláme, zjistíme kdo za tím stojí. Máme štěstí, těžko mluvit o štěstí při takové tragédii, máme štěstí, že jsme našli Zvyseni clena esotery bomby, analýzou materiálů zjistíme kdo za tím stojí.

První bomba, která byla v budově vybuchla a udělala poškození, které vidíte druhá bomba byla nalezena a zneškodněna. První bomba, která byla v budově vybuchla a udělala poškození, které vidíte Je zde jiný problém, podle těchto skupin se chystá vláda dát policii více pravomocí.

Některé vysoce diskutabilní, jako důsledek bombového útoku v Oklahoma City. Američani by měli vědět o tom, že jim někdo odposlouchává telefon. Do jejich bankovních záznamů může nahlížet FBI… i když nikdy nebyli zapojeni do žádné kriminální aktivity. První návrh protiteroristického zákona byl tak uvolněný, že dával možnost úředníkům definovat jako terorismus… všechno od ohrožení zbraní, po blokování potratových klinik.

Protiteroristický zákon dává více pravomocí vládě, ACLU ochrana práv občanů a jiní tvrdí, varuje před množstvím nařízení, o kterých společnost nic neví. Tyto nařízení mohou dát prezidentovi, federálním agentům a armádě téměř diktátorská práva. Únor Dva bankovní lupiči, v celotělových neprůstřelných oblecích, střílející z Kalašnikovu AK… bojovali s policií na ulicích v Severním Holywoodu v Kalifornii.

Byla to nejhorší noční můra každého policisty. Samotné oddělení LA policie, dostalo zbraní M z přebytku V celé zemi se zvýšilo více než dvojnásobně toto číslo Mnoho oddělení se rozhodlo vybavit těmito zbraněmi normální jednotky. Všechno kvůli jedné přestřelce v jednom městě. Stanovená diagnóza tohoto dítěte podvýživa a infekce Slyšeli jsme, že zemřelo více než půl miliónu dětí, to je více než v Hirošimě.

Stojí to za tu cenu? Myslím, že je to velice těžká volba, ale my si Zvetsit clen Ramer., že to za tu cenu stojí.

Stojí to tu cenu? Protože ona si myslí, že sankce fungují. Byli jsme šokováni tím co jsme viděli. Totální nedostatek léků, lékařského vybavení, lékařských náhradních dílů přes heroické výkony lékařského personálu, děti a chronicky nemocní umírali v obrovských počtech. Vláda USA obviňuje Husajna z krize. Jaký je skutečný důvod utrpení? Sankce, které jsou důsledkem války z roku proti Iráku.

Cílem bylo zničení Irácké infrastruktury a zničení civilního života neudržitelného. Ramsey Clark: Demonstrovali jsme kapacitu našich technologií… zničení země bez toho, aby na ni někdy vstoupila noha vojáka. Je důležité to rozlišit, protože to jde ruku v ruce se sankcemi. Přiznali jsme, že jsme zabili tisíc iráckých vojáků v průběhu 42 dní, což je jeden člověk každých 30 sekund 24 hodin denně.

Ignorovali jsme, co jsme skutečně udělali. Oficiální zprávy hovoří o zabitých. Těla byla zohavena, jejich příbuzní je nebudou moci identifikovat. Společnost Al-Ameriyach uspořádala jeden z prvních pohřbů… s výstřely a výbuchy hněvu… hněvu, mířil na zahraniční novináře.

Zničili jsme každé silo pro obilí nebo cokoliv na skladovaní potravin v celé zemi.

Zničili jsme všechny výrobní a zpracovatelské podniky v celé zemi. Dokonce i datle, největšího exportéra datlí na světě. Slavné balící a produkční závody v Zvyseni clena esotery. Nechtěli jsme aby byli schopni se nakrmit po dlouhý, dlouhý čas. Zničili známou největší továrnu na výrobu sušeného mléka. Vláda USA tvrdí, že se v této továrně vyráběli chemické zbraně, je to pravda? Ne to je lež, vyráběli jsme mléko v prášku pro děti.

Nic víc se tady nedělalo? Ne a můžete se podívat sami. Zničili jsme to. Odstřihli jsme jim dodávky mléka. Hlavní příčinou úmrtí dětí v Iráku je průjem a úplavice způsobené neupravenou pitnou vodou. Irácké vodárny byly těžce bombardovány v průběhu války, OSN zakázala dovoz náhradních dílů a chlóru pro vodárny Viděli jsme efekt této politiky na vlastní oči v nemocnicích.

Toto je druhý útok krvavého průjmu amebové úplavice Většina tohoto je způsobena kontaminovanou vodou. On je podvyživený, chudokrevný a s podváhou. Neměli bychom dovolit, aby děti v takovýchto podmínkách trpěli kdekoliv na světě.

Esoterická agenda Esoteric Agenda - USA,min - anglické znění s českými titulky Dokumentární film Esoteric Agenda začíná fenoménempokračuje vysvětlením z hlediska historických kalendářů a dává dobrý historický úvod do spolků Svobodných zednářů, Iluminátů a dalších, které vyvíjejí své neveřejné aktivity ještě v dnešní době. Následně ale odbočuje z tajemné atmosféry konspirací a začíná se věnovat symbolům. Symboly totiž předurčují a ovlivňují vnímání lidí, navíc dle dokumentu mají určitou moc na běh věcí.

V roce na universitě v Manchasteru Ernest Rutherford… provedl experiment, který mu ukázal vnitřní uspořádání atomu. Vědci byli šokováni zjištěním, že atom je téměř celý prázdný prostor Vznikla otázka: Jak může ten prázdný atom vytvářet ten pevný svět okolo nás. Naše skutečné vědomí neexistuje v našich mozcích nebo našich tělech. Ale tato iluze našich individuálních těl spolu s dezinformací… o naší skutečné podstatě, vytvořila koncept, že každý myslíme nezávisle na jiném člověku.

Bez porozumění tomuto není možné vědecky vysvětlit: telepatii, přenos myšlenek, médium a jiné jevy… přenos informací mezi zdroji bez fyzické komunikace.

Jak je to mozne a s tim, co zvysit penis

Ale pokud pochopíte, že je zde společné duchovní spojení mezi všemi věcmi ve vesmíru a že jsme všichni součástí jedné velké mysli. Toto jednoduché vysvětlení vyplní všechny díry v současných náboženstvích… vysvětlí reinkarnace, deja-vu, předvídání budoucnosti… a každou nenormální zkušenost, která se kdy stala.

Viditelná pustá, prázdná hmota, která nás obklopuje je vytvářena a modelována záměrem. To znamená, že vědomí tvaruje naši realitu. Je to srozumitelné, ale většina lidí to odmítá přijmout. V moderní době jsme učeni od mala jak myslet… jak myslet záměrně a racionálně. Je to metoda myšlení levé části mozku, která vytváří více škody než užitku. Levá polovina odpovídá za logiku, detaily, fakta, vzory… praktické dovednosti, vědu a matematiku.

Pravá polovina odpovídá za: strach, intuici, symboly, obrazy, riskování, filosofii a náboženství. Díky neustálému se vměšování vlády do věkového Zvyseni clena esotery generaci za generací mladých lidí je vštěpováno aby se soustředili … pouze na fakta, dobu a čísla.

Opakování je používáno, aby podvědomě programovalo.

TVÁ NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES

Děti nejsou odměňovány za dotazování se na pravdivost toho co se učí. Jsou za to vysmívané. Dítě, které slepě akceptuje tyto informace jako pravdu… a na příkaz opakuje tuto informaci jako pravdu v čase zkoušení, ty děti se stanou rozhodovateli v naší vládě, justici, v medicíně, v obchodu… a každém jiném zaměstnání s mocí a prestiží.

Nejškodlivějším efektem odvedení ke striktnímu myšlení… levou částí mozku. Je známé jako potlačení ženského aspektu. Každý muž i žena mají obě jak ženské tak mužské aspekty. Nemá to nic společného s mužem a ženou. To aspekty představují levá a pravá polokoule. Yin a Yang, černá a bílá, světlá a tmavá a většina jiné dualit. Oba jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví. Ve starém Egyptě, to byla žena, Muž, kterého si vybrala se stal faraónem.

Toto zobrazuje tradici Bohyně, která byla zničena… aby vytvořila patriarchální společenství, ovládané muži, které vidíme ve všech hlavních náboženstvích. Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levo mozkovému myšlení.

Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha Zvyseni clena esotery máme část boha sami v sobě.