Kojetín Členství lze zrušit ze strany člena písemným prohlášením nebo rozhodnutím představenstva o vyloučení z členství. TIP, spol. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře: PRESTIŽ Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.

Odešlete na adresu: Cihlářská03 Chomutov nebo odešlete nascanovaný dokument e-mailem: asistent ohkcv. Poté obdržíte dopis s vyrozuměním.

Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře: PRESTIŽ Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!

V případě zájmu si můžete domluvit osobní schůzku. Staňte se našimi členy! Jaké kroky musíte podniknout, abyste se mohli stát naším členem?

Členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. Vyplatí se účastnit se akcí, které pro své členy pořádáme. Potkáte na nich zajímavé osobnosti, podnikatele, představitele vlády, státní správy i samosprávy.

Základní podmínky členství: Členem hospodářské komory se v souladu se zákonem č. Vyplněnou přihlášku odevzdá s kopií Živnostenského listu resp.

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Mimo těchto povinností je nezbytné pro přijetí za člena uhrazení členských příspěvků, které podle nového příspěvkového řádu OHK CV, platného od 1. Členství lze zrušit ze strany člena písemným prohlášením nebo rozhodnutím představenstva o vyloučení z členství. Kromě celé řady výhod plynoucí z členství v komoře máte mimo jiné právo: volit a být volen do orgánů komory využívat služeb poskytovaných komorou obracet se ke smírčím komisím komory Povinnosti plynoucí z členství dodržovat statut, jednací a volební Zvyseni vizualniho clena komory, řádně platit stanovené členské příspěvky na základě zaslané faktury do 14 dnů, aktualizovat data.