Které z následujících tvrzení platí? Je obecně známo, že 5G připojení je více náročné na baterii, dle slov Applu však byl software optimalizován tak, aby se spotřeba energie nezvýšila. V bodě, odkud chcete začít měřit, klepněte na. Automatické změření pravoúhlého předmětu Když iPhone najde okraje pravoúhlého předmětu, orámuje ho bílým rámečkem. Režim chytrého využití dat, ten totiž automaticky přepne připojení na LTE pokud není potřeba rychlost 5G, například při stahování aktualizací na pozadí.

World of Warships - 1:42 Scale: Russian Cruiser Zhemchug

Měření rozměrů pomocí iPhonu Pomocí aplikace Měření a fotoaparátu v iPhonu můžete měřit předměty ve vašem okolí. Rozměry pravoúhlých předmětů zjišťuje iPhone automaticky, u jiných předmětů můžete koncové body měření nastavit ručně. Optimálních výsledků dosahuje aplikace Měření u ostře ohraničených objektů, které se nacházejí ve vzdálenosti 0,5 až 3 metry od iPhonu.

Rozmery clenu na 12,8

Poznámka: Naměřené hodnoty jsou přibližné. Zahájení měření a potom pomalu přejíždějte fotoaparátem iPhonu po předmětech v okolí.

Rozmery clenu na 12,8

Nasměrujte iPhone tak, aby se na displeji objevil předmět, který chcete změřit. Poznámka: V zájmu ochrany vašeho soukromí se při měření v aplikaci Měření zobrazuje nahoře na displeji zelený bod, který indikuje používání fotoaparátu.

Automatické změření pravoúhlého předmětu Když iPhone najde okraje pravoúhlého předmětu, orámuje ho bílým rámečkem.

Rozmery clenu na 12,8

Klepnutím na tento rámeček nebo na zobrazíte rozměry předmětu. Nastavte počáteční bod měření Rozmery clenu na 12,8 střed displeje a klepněte na.

 В Штатах. - А связаться с ними пробовала. - Пустой номер.

Pomalu iPhonem panorámujte ke koncovému bodu a pak klepnutím na zobrazte změřenou délku. Proveďte další měření nebo klepněte na Smazat a začněte znovu. Použití vodicích linek Na iPhonech 12 Pro a 12 Pro Max snadno změříte výšku a délku rovných hran nábytku, kuchyňských desek a dalších předmětů pomocí automaticky zobrazovaných vodicích linek.

Rozmery clenu na 12,8

Namiřte tečku uprostřed obrazovky přesně na rovnou hranu předmětu a počkejte, dokud se nezobrazí vodítko. V bodě, odkud chcete začít měřit, klepněte na.

Pomalu panorámujte podél vodicí linky a v koncovém bodě znovu klepněte na.

Rozmery clenu na 12,8

Zobrazí se změřená délka. Použití pravítka Na iPhonech 12 Pro a 12 Pro Max můžete zobrazit pravítko, na kterém vidíte rozměry podrobněji. Po změření vzdálenosti mezi dvěma body přibližujte iPhone k měřicí lince, dokud se nezmění na pravítko s vyznačenými jednotkami.

Rozmery clenu na 12,8